Para

7. Sett. 1824. Vigilia della Nativita' di Maria Vergine SS.

[4119,2]  ῾Ως γὰρ συνελόντι εἰπεῖν, οὐδὲν ἀξιόλογον ἄνευ πυρὸς οἱ ἄνϑρωποι τῶν πρὸς τὸν βίον χρησίμων κατακευάζονται. Socrates ap. Xenoph. ἀπομν. IV. 3.7. (7. Sett. Vigilia della Natività di Maria Vergine SS. 1824.)

The content