Abel-Rémusat

Italian:Jean-Pierre Abel-Rémusat
English:Jean-Pierre Abel-Rémusat
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q716743
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Abel-Rémusat
Reference(s):p942_1p942_1p943_1

Abélard

Italian:Pietro Abelardo
English:Peter Abelard
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q4295
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Abelard
Reference(s):p4368_2p4368_2

Abideno

Italian:Abideno
English:Abydenus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q305267
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Abydenus
Reference(s):p3982_2

Abramo

Italian:Abramo
English:Abraham
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q9181
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Abraham
Reference(s):p1637_2

Accio

Italian:Lucio Accio
English:Lucius Accius
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q311287
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Lucius_Accius
Reference(s):p54_1p4458_1

Achille

Italian:Achille
English:Achilles
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q41746
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Achilles
Reference(s):p2_1p2_1p99_1p261_1p288_1p1083_2p1527_2p2759_2p2767_1p2767_1p2767_1p2767_1p2767_1p2767_1p2767_1p3095_2p3097_1p3100_1p3100_1p3111_1p3111_1p3111_1p3111_1p3111_1p3111_1p3111_1p3111_1p3125_1p3134_1p3137_2p3143_2p3158_1p3590_1p3596_1p3596_1p3596_1p3596_1p3604_1p3604_1p3604_1p3604_1p3607_1p4156_8p4166_5p4210_6p4269_2p4314_2p4314_2p4379_1p4390_1p4394_1p4397_1p4397_1p4405_2p4405_2

Achille_Stazio

Italian:Achille Stazio
English:Achilles Statius
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q4673751
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Achilles_Statius
Reference(s):p4520_7

Aconzio

Italian:Aconzio
English:Acontius
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q420533
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Acontius
Reference(s):p4370_1

Acrone

Italian:Elenio Acrone
English:Helenius Acron
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q1244718
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Helenius_Acron
Reference(s):p1165_3

Adamo

Italian:Adamo
English:Adam
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q70899
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Adam
Reference(s):p394_1p394_1p394_1p399_1p399_1p400_2p436_1p436_1p436_1p436_1p436_1p436_1p437_1p439_1p439_1p450_1p450_1p450_1p868_1p1100_2p1773_1p2402_3

Addison

Italian:Joseph Addison
English:Joseph Addison
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q206384
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Addison
Reference(s):p1409_1p3816_5p4452_1

Adelung

Italian:Johann Christoph Adelung
English:Johann Christoph Adelung
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q21538578
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Christoph_Adelung
Reference(s):p4336_3

Adriani

Italian:Marcello Adriani il giovane
English:Marcello Adriani the Younger
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q3845526
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Marcello_Adriani_il_Giovane
Reference(s):p2673_2p2673_2p2674_2p2674_3p2675_2p2677_1

Adriano

Italian:Publio Elio Traiano Adriano
English:Hadrian
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q1427
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Hadrian
Reference(s):p992_1p2408_1

Aezione

Italian:Aezione
English:Echion
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q508886
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Echion_(painter)
Reference(s):p4030_10

Affò

Italian:Ireneo Affò
English:Ireneo Affò
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q3154330
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Ireneo_Affò
Reference(s):p2734_1

Africano

Italian:Sesto Giulio Africano
English:Sextus Julius Africanus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q317014
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Sextus_Julius_Africanus
Reference(s):p2734_1

Agamennone

Italian:Agamennone
English:Agamemnon
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q128176
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Agamemnon
Reference(s):p2759_2p3448_1p4210_6p4210_6

Agatarchide

Italian:Agatarchide
English:Agatharchides
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q391216
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Agatharchides
Reference(s):p4152_6p4193_2p4213_4p4213_4p4330_2

Agazia

Italian:Agazia Scolastico
English:Agathias
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q233136
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Agathias
Reference(s):p2731_2

Agesilao_II

Italian:Agesilao II
English:Agesilaus II
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q271850
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Agesilaus_II
Reference(s):p884_1p1794_1

Agesilao

Italian:Agesilao
English:Agesilaus
Reference(s):p4152_6p4152_6

Agostino

Italian:Agostino d'Ippona
English:Augustine of Hippo
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q8018
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Augustine_of_Hippo
Reference(s):p376_1p981_1p990_2p1616_2p1622_1p1848_1p2655_2p2697_1p2882_1p3506_1p4369_1

Agrippa

Italian:Marco Vipsanio Agrippa
English:Marcus Vipsanius Agrippa
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q48174
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Marcus_Vipsanius_Agrippa
Reference(s):p4520_7

Aiace

Italian:Aiace Telamonio
English:Ajax the Great
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q172725
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Aiace_Telamonio
Reference(s):p3111_1

Alamanni

Italian:Luigi Alamanni
English:Luigi Alamanni
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q721846
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Alamanni
Reference(s):p60_1p62_1p1162_5p2374_1p2460_1p2460_1p2460_1p3066_1p3066_1p3996_6p4300_1

Alamanni_(giovane)

Italian:Luigi Alamanni
English:Luigi Alamanni
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q104145408
Reference(s):p3018_1

Alberoni

Italian:Giulio Alberoni
English:Giulio Alberoni
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q539927
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Giulio_Alberoni
Reference(s):p3887_1

Alberti

Italian:Francesco Alberti di Villanova
English:Francesco Alberti di Villanova
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q3080944
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Alberti_di_Villanova
Reference(s):p1071_1p1071_1p1113_1p1128_2p1164_2p2033_1p2587_1p2919_1p3064_2p3488_1p3636_1p3761_3p3817_1p3893_4p4000_4p4004_2p4030_1p4049_3p4245_5p4257_4p4282_3p4477_5p4499_6p4509_1p4509_5p4512_4p4512_4p4513_7p4518_1

Albino

Italian:Aulo Postumio Albino
English:Aulus Postumius Albinus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q443983
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Aulus_Postumius_Albinus_(consul_151_BC)
Reference(s):p4459_1

Alboino

Italian:Alboino
English:Alboin
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q152877
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Alboin
Reference(s):p3967_3p3967_3

Alcimo

Italian:Alcimo
English:Alcimus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q2832178
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Alcimus
Reference(s):p3491_1

Alcinoo

Italian:Alcinoo
English:Alcinous
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q496595
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Alcinous
Reference(s):p4170_12p4394_1

Alcman

Italian:Alcmane
English:Alcman
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q298850
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Alcman
Reference(s):p4391_2

Alcuino

Italian:Alcuino di York
English:Alcuin
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q154332
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Alcuin
Reference(s):p4522_3

Aldobrandini

Italian:Tommaso Aldobrandini
English:Tommaso Aldobrandini
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q3992693
Biography:https://www.treccani.it/enciclopedia/tommaso-aldobrandini/
Reference(s):p501_1

Alemanni

Italian:Niccolò Alemanni
English:Nikolaos Alemanni
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q3557451
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Nicolò_Alemanni
Reference(s):p4473_6

Alessandro_Magno

Italian:Alessandro Magno
English:Alexander the Great
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q8409
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_the_Great
Reference(s):p14_1p62_3p62_3p62_3p107_4p468_1p468_1p882_1p884_1p917_1p922_1p922_1p961_1p990_2p1058_1p2331_1p2331_1p2408_1p2589_1p2622_1p3073_1p3125_1p3125_1p3224_1p3423_1p3761_2p4076_3p4076_3p4076_3p4076_3p4156_8p4206_1p4352_3p4435_1p4464_4

Alessi

Italian:Alessi
English:Alexis
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q4966577
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Alexis_(poet)
Reference(s):p4010_5

Alexi

Italian:Ioan Alexi
English:Ioan Alexi
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q668963
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Ioan_Alexi
Reference(s):p4400_1

Alfieri

Italian:Vittorio Alfieri
English:Vittorio Alfieri
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q296244
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Vittorio_Alfieri
Reference(s):p3_5p12_3p29_3p38_2p38_2p41_2p41_2p59_4p153_1p198_1p239_2p392_1p598_1p598_4p700_1p865_1p1028_4p1260_2p1450_1p1454_1p1999_1p2363_2p2453_1p2455_2p2455_2p2595_1p2965_1p3186_1p3202_1p3416_1p3448_1p3448_1p3448_1p3480_1p4216_1p4241_3p4483_6

Algarotti

Italian:Francesco Algarotti
English:Francesco Algarotti
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q439081
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Algarotti
Reference(s):p54_1p64_3p109_4p233_3p1050_3p1422_2p1819_1p2650_1p2977_1p3438_1p3949_2p3957_1p3957_1p4227_6

Alibert

Italian:Jean-Louis-Marc Alibert
English:Jean-Louis-Marc Alibert
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q1684953
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Louis-Marc_Alibert
Reference(s):p4231_2

Allegrini

Italian:Pietro Allegrini
English:Pietro Allegrini
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q96279607
Biography:https://www.treccani.it/enciclopedia/giuseppe-allegrini_%28Dizionario-Biografico%29/
Reference(s):p993_1

Almachilde

Italian:Almachilde
English:Almachilde
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q691766
Reference(s):p3967_3

Altamoro

Italian:Altamoro
English:Altamoro
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q1053313
Reference(s):p3525_3

Amati

Italian:Girolamo Amati
English:Girolamo Amati
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q1527017
Biography:https://de.wikipedia.org/wiki/Girolamo_Amati
Reference(s):p4173_6p4369_2p4369_2p4440_3p4465_6p4466_2

Ambrogio

Italian:sant'Ambrogio
English:Ambrose
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q43689
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Ambrose
Reference(s):p2697_1

Amfiloco

Italian:Amfiloco
English:Amphilochus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q474888
Reference(s):p4048_3

Ammiano_Marcellino

Italian:Ammiano Marcellino
English:Ammianus Marcellinus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q172198
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Ammianus_Marcellinus
Reference(s):p990_2p2136_2p2661_1p2697_1p2731_2p2882_1p2882_1p2882_1

Ammonio

Italian:Ammonio
English:Ammonius
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q108395469
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Ammonius_Grammaticus
Reference(s):p2778_1p4464_4p4464_4

Amon

Italian:Amon
English:Amun
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q58373
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Amun
Reference(s):p4076_3

Amore

Italian:Amore
English:Eros
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q121973
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Eros
Reference(s):p2967_1p4311_1

Ampelio

Italian:Lucio Ampelio
English:Lucius Ampelius
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q741160
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Lucio_Ampelio
Reference(s):p2673_1

Amulio

Italian:Amulio
English:Amulius
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q889656
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Amulius
Reference(s):p4450_6

Amyot

Italian:Jacques Amyot
English:Jacques Amyot
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q462371
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Amyot
Reference(s):p92_1p109_4p1050_3p1050_3p1050_3p2095_2p3399_1p4309_4p4309_4p4309_4p4309_4

Anacarsi

Italian:Anacarsi
English:Anacharsis
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q325026
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Travels_of_Anacharsis_the_Younger_in_Greece
Reference(s):p2669_1p2673_1p2674_4p2683_2p2804_1p3041_1p3224_1p3224_1p3232_2p4279_2

Anacreonte

Italian:Anacreonte
English:Anacreon
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q213484
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Anacreon
Reference(s):p2_1p15_1p15_1p20_1p28_1p28_1p30_3p30_3p30_3p1840_1p1840_1p2589_1p3044_1p3044_1p3441_1p3441_1p3441_1p3441_1p3441_1p3982_1p3982_1p3983_2p3983_2p3983_2p3988_1p3991_2p3991_2p3995_3p4042_2p4177_2

Anacreon_(Pseudo)

Italian:Anacreonte (Pseudo)
English:Anacreon (Pseudo)
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q91332057
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Anacreontea
Reference(s):p2919_2

Anapia

Italian:Anapia
English:Anapias
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q37941885
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Pii_fratres
Reference(s):p4209_2

Anchise

Italian:Anchise
English:Anchises
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q211953
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Anchises
Reference(s):p2365_2

Anco_Marzio

Italian:Anco Marzio
English:Ancus Marcius
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q206741
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Ancus_Marcius
Reference(s):p4456_1p4457_2

Andocide

Italian:Andocide
English:Andocides
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q391654
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Andocides
Reference(s):p4158_8

Andrea_(Sant')

Italian:Sant'Andrea
English:Saint Andrew
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q43399
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_the_Apostle
Reference(s):p4122_9p4229_1

Andrés

Italian:Juan Andrés y Morell
English:Juan Andrés y Morell
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q2758559
Biography:https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Andrés
Reference(s):p988_2p988_2p1010_1p1010_2p1010_2p1010_2p1011_2p1011_2p1012_1p1012_2p1012_2p1013_1p1014_2p1014_2p1023_1p1023_2p1025_1p1028_2p1028_3p1032_2p1033_3p1035_1p1035_1p1035_2p1035_2p1045_2p1050_3p1066_2p1155_4p1961_2p3066_1p3728_1

Andrieux

Italian: Andrieux
English:François Andrieux
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q970585
Biography:https://fr.wikipedia.org/wiki/François_Andrieux
Reference(s):p4282_3

Androclo

Italian:Androclo
English:Androcles
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q512602
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Androcles
Reference(s):p4264_2

Andromaca

Italian:Andromaca
English:Andromache
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q19376
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Andromache
Reference(s):p3117_1p3137_2

Andronico

Italian:Livio Andronico
English:Livius Andronicus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q193058
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Livius_Andronicus
Reference(s):p746_1p988_2

Anfinomo

Italian:Anfinomo
English:Amphinomus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q2718734
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Pii_fratres
Reference(s):p4209_2

Anfione

Italian:Anfione
English:Amphion
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q242835
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Amphion_and_Zethus
Reference(s):p3430_2

Angelio

Italian:Pietro Angelio
English:Pietro degli Angeli
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q3388211
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Pietro_degli_Angeli
Reference(s):p4236_1p4236_1p4236_1p4236_1p4236_1

Angiolini

Italian:Luigi Angiolini
English:Luigi Angiolini
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q3839269
Biography:https://www.treccani.it/enciclopedia/luigi-angiolini_(Dizionario_Biografico)/
Reference(s):p993_1p993_1

Anguillara

Italian:Giovanni Anguillara
English:Giovanni Andrea dell'Anguillara
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q3107000
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Andrea_dell'_Anguillara
Reference(s):p4201_1

Aniese

Italian:Samuele Aniese
English:Samuel Anetsi
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q3036364
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_Anetsi
Reference(s):p2734_1

Anistio

Italian:Gaio Antistio Vetere
English:Gaius Antistius Vetus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q1230217
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Gaius_Antistius_Vetus_(consul_6_BC)
Reference(s):p473_1

Anna_(Sant')

Italian:Santa Anna
English:St. Anne
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q164294
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Anne
Reference(s):p3047_1

Anna_(Gran_Bretagna)

Italian:Anna di Gran Bretagna
English:Anne of Great Britain
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q119702
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Anne,_Queen_of_Great_Britain
Reference(s):p1518_1p2097_2p2589_1p3400_1

Annibale

Italian:Annibale
English:Hannibal
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q36456
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Hannibal
Reference(s):p4076_3

Antici_Leopardi

Italian:Adelaide Antici Leopardi
English:Adelaide Antici Leopardi
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q3605139
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Adelaide_Antici_Leopardi
Reference(s):p4508_3

Antifonte

Italian:Antifonte di Ramnunte
English:Antiphon of Rhamnus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q335560
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Antiphon_(orator)
Reference(s):p4213_7

Antigono

Italian:Antigono di Caristo
English:Antigonus of Carystus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q554362
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Antigonus_of_Carystus
Reference(s):p4125_3p4125_4p4125_5p4151_12

Antimaco

Italian:Antimaco di Colofone
English:Antimachus of Colophon
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q577769
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Antimachus
Reference(s):p4203_1

Antinoo

Italian:Antinoo
English:Antinous
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q171876
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Antinous
Reference(s):p3427_1

Antioco

Italian:Antioco III il Grande
English:Antiochus III the Great
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q3365
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Antiochus_III_the_Great
Reference(s):p501_2

Antonini

Italian:Antonini
English:Nerva–Antonine dynasty
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q3202662
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Nerva-Antonine_dynasty
Reference(s):p2277_3p2408_1p4479_3

Antonino

Italian:Antonino Liberale
English:Antoninus Liberalis
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q443765
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Antoninus_Liberalis
Reference(s):p4370_1

Antonio

Italian:Marco Antonio
English:Mark Antony
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q51673
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Antony
Reference(s):p21_5p21_5p465_1p474_2p523_1p523_2p523_2p525_1p2487_1

Antonio_Diogene

Italian:Antonio Diogene
English:Antonius Diogenes
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q606249
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Antonius_Diogenes
Reference(s):p4206_1

Antonio_Melissa

Italian:Antonio Melissa
English:Antonius Melissa
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q4777142
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Antonius_Melissa
Reference(s):p4430_1p4469_8p4480_2

Antonio_(Padova)

Italian:Antonio di Padova
English:Anthony of Padua
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q167477
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Anthony_of_Padua
Reference(s):p2645_1

Apelle

Italian:Apelle
English:Apelles
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q216822
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Apelles
Reference(s):p4354_5

Apollo

Italian:Apollo
English:Apollo
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q37340
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Apollo
Reference(s):p7_1p489_2p2322_2p2673_1p2967_1p3001_3p3001_3p3427_1p3427_1

Apollodoro_(Pseudo)

Italian:Pseudo-Apollodoro
English:Pseudo-Apollodorus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q12506564
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Bibliotheca_(Pseudo-Apollodorus)#Pseudo-Apollodorus
Reference(s):p4208_4p4431_4p4431_4

Apollonio_Discolo

Italian:Apollonio Discolo
English:Apollonius Dyscolus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q472809
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Apollonius_Dyscolus
Reference(s):p4029_5p4124_7p4124_8p4125_1p4125_2

Apollonio_Rodio

Italian:Apollonio Rodio
English:Apollonius of Rhodes
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q192638
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Apollonius_of_Rhodes
Reference(s):p801_1p2589_1p3044_1

Appiano

Italian:Appiano di Alessandria
English:Appian
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q190368
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Appian
Reference(s):p989_1p992_1p2731_2

Appio_Claudio

Italian:Appio Claudio Cieco
English:Appius Claudius Caecus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q190368
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Appius_Claudius_Caecus
Reference(s):p4450_6

Apuleio

Italian:Apuleio
English:Apuleius
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q170512
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Apuleius
Reference(s):p988_2p990_2p2297_2p2302_1p2876_2p2876_2p2903_2p4026_7p4311_1

Aquino

Italian:Tommaso d'Aquino
English:Thomas Aquinas
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q9438
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Aquinas
Reference(s):p1790_1

Arato

Italian:Arato di Soli
English:Aratus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q180671
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Aratus
Reference(s):p988_2p3044_1p4088_5p4151_11p4224_4

Arbigny

Italian:Madame d'Arbigny
English:Madame d'Arbigny
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q116812679
Reference(s):p507_2

Archelao

Italian:Archelao
English:Archelaus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q343607
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Archelaus_(philosopher)
Reference(s):p208_3p4225_2

Archia

Italian:Aulo Licinio Archia
English:Aulus Licinius Archias
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q218251
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Aulus_Licinius_Archias
Reference(s):p992_1

Archidamo

Italian:Archidamo II
English:Archidamus II
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q313731
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Archidamus_II
Reference(s):p2674_4p3893_2

Archiloco

Italian:Archiloco
English:Archilochus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q201323
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Archilochus
Reference(s):p4019_4p4154_9p4154_11p4155_3p4155_3p4156_6p4156_7p4156_8p4156_8p4158_1p4158_8p4158_8p4214_3p4234_5p4391_2p4435_1

Archinto

Italian:Giovanni Archinto
English:Giovanni Archinto
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q323369
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Archinto
Reference(s):p981_1

Archita

Italian:Archita
English:Archytas
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q202001
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Archita
Reference(s):p3386_1p4152_1p4472_2p4472_2p4479_3p4479_3p4479_3

Arctino

Italian:Arctino di Mileto
English:Arctinus of Miletus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q554683
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Arctinus_of_Miletus
Reference(s):p4391_2

Aretino

Italian:Pietro Aretino
English:Pietro Aretino
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q296272
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Pietro_Aretino
Reference(s):p4307_2

Argante

Italian:Argante
English:Argante
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q12956187
Biography:https://www.treccani.it/vocabolario/argante/
Reference(s):p3141_1p3141_1p3141_1p3525_3p3525_3

Argens

Italian:Jean-Baptiste Boyer d'Argens
English:Jean-Baptiste Boyer, Marquis d'Argens
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q705830
Biography:https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Boyer_d'Argens
Reference(s):p270_3p3931_3

Arici

Italian:Cesare Arici
English:Cesare Arici
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q1056693
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Cesare_Arici
Reference(s):p724_3p731_2p3132_1

Arione

Italian:Arione di Metimna
English:Arion
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q312422
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Arion
Reference(s):p158_1p4391_2

Ariosto

Italian:Ludovico Ariosto
English:Ludovico Ariosto
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q48900
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Ludovico_Ariosto
Reference(s):p3_5p3_5p3_5p5_1p5_1p9_2p21_1p152_2p700_1p725_1p725_1p731_2p801_1p801_1p1162_5p1162_5p1449_1p1525_1p1789_1p1883_1p2845_1p3008_1p3413_1p3477_4p3617_3p3884_1p3893_2p3976_1p4005_4p4051_2

Aristarco_(Samo)

Italian:Aristarco di Samo
English:Aristarchus of Samos
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q140188
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Aristarchus_of_Samos
Reference(s):p1858_1

Aristarco_(Samotracia)

Italian:Aristarco di Samotracia
English:Aristarchus of Samothrace
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q312114
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Aristarchus_of_Samothrace
Reference(s):p4319_2p4382_2

Aristeneto

Italian:Aristeneto
English:Aristaenetus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q664196
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Aristaenetus
Reference(s):p1840_1

Aristide

Italian:Publio Elio Aristide
English:Aelius Aristides
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q354431
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Publio_Elio_Aristide
Reference(s):p2589_1p4210_6p4211_4p4158_8p4440_3

Aristippo

Italian:Aristippo
English:Aristippus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q189506
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Aristippus
Reference(s):p223_1p223_1p249_1p2395_1

Aristofane

Italian:Aristofane
English:Aristophanes
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q43353
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Aristophanes
Reference(s):p684_1p1152_1p1315_2p2669_1p2670_1p3103_1p3342_1p3443_1p4149_2p4156_8p4182_9p4190_7p4190_7p4190_8p4227_5

Aristogitone

Italian:Aristogitone
English:Aristogeiton
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q21552855
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Harmodius_and_Aristogeiton
Reference(s):p4225_3

Aristotele

Italian:Aristotele
English:Aristotle
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q868
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Aristotle
Reference(s):p2_1p15_1p32_3p144_1p223_3p223_3p306_1p306_1p351_1p661_3p1847_1p2478_1p2518_1p2525_1p2674_3p2683_3p2721_3p2728_1p3073_1p3342_1p3411_1p3420_1p3469_1p3469_1p3469_1p3469_1p3469_1p3469_1p3469_1p3469_1p3469_1p3471_1p3472_1p3541_2p3560_2p3568_2p3607_1p3765_1p3881_1p3890_1p3893_2p3896_1p3896_1p3901_4p3905_1p3907_1p3918_1p4124_8p4125_2p4214_4p4214_4p4219_1p4219_1p4219_1p4219_1p4219_1p4232_3p4238_3p4319_2p4327_2p4358_1p4358_1p4358_2p4369_1p4369_2p4423_2p4423_2p4433_1p4472_6p4486_1

Aristotele_(Pseudo)

Italian:Aristotele
English:Aristotle
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q1783131
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Pseudo-Aristotle
Reference(s):p2686_1

Armida

Italian:Armida
English:Armida
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q122980
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Armida
Reference(s):p3596_1p3607_1

Armodio

Italian:Armodio
English:Harmodius and Aristogeiton
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q19178
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Harmodius_and_Aristogeiton
Reference(s):p4225_3

Arnobio

Italian:Arnobio di Sicca
English:Arnobius
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q342416
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Arnobius
Reference(s):p990_2p1848_1p2926_1

Arpace

Italian:Arpace
English:Harpax
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Pseudolus
Reference(s):p1148_2

Arpalice

Italian:Arpalice
English:Harpalyce
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q2446159
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Harpalyce_(mythology)
Reference(s):p2790_1p2790_1

Arpocrazione

Italian:Arpocrazione
English:Harpocration
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q721412
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Arpocrazione
Reference(s):p4445_1

Arriano

Italian:Arriano di Nicomedia
English:Arrian
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q31845
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Arriano
Reference(s):p3_5p62_3p62_3p62_3p107_4p111_1p126_1p126_1p468_1p917_1p917_1p917_1p919_1p922_1p922_1p961_1p983_4p992_1p1024_2p1494_1p2180_2p2408_1p2408_1p2408_1p2408_1p2408_1p2408_1p2589_1p2622_1p3509_1p3761_2p3778_1p3982_2p4009_3p4009_3p4009_6p4124_5p4124_5p4144_1p4294_4p4406_1p4464_4p4464_4

Artaserse

Italian:Artaserse II di Persia
English:Artaxerxes II
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q188472
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Artaxerxes_II
Reference(s):p4199_1p4199_1

Artemidoro

Italian:Artemidoro di Daldi
English:Artemidorus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q445848
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Artemidorus
Reference(s):p4228_4

Aruleno

Italian:Aruleno Rustico
English:Arulenus Rusticus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q656891
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Arulenus_Rusticus
Reference(s):p274_1

Ascanio

Italian:Ascanio
English:Ascanius
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q655566
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Ascanius
Reference(s):p511_1p511_1

Ascensio

Italian:Ascensio
English:Jodocus Badius
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q942766
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Jodocus_Badius
Reference(s):p2105_1

Asclepio

Italian:Asclepio
English:Asclepius
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q83223
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Asclepius
Reference(s):p4470_1p4470_1

Asclepiodoto

Italian:Asclepiodoto
English:Asclepiodotus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q261224
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Asclepiodotus_of_Alexandria
Reference(s):p4223_2

Asconio

Italian:Quinto Asconio Pediano
English:Asconius Pedianus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q444285
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Quinto_Asconio_Pediano
Reference(s):p480_2

Asio

Italian:Asio di Samo
English:Asius of Samos
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q730625
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Asius_of_Samos
Reference(s):p4391_2

Aspasia

Italian:Aspasia di Mileto
English:Aspasia
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q228564
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Aspasia
Reference(s):p2665_1

Assioco

Italian:Assioco
English:Axiochus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q4830524
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Axiochus_(Alcmaeonid)
Reference(s):p4154_2

Ast

Italian:Georg Anton Friedrich Ast
English:Georg Anton Friedrich Ast
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q77636
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Georg_Anton_Friedrich_Ast
Reference(s):p88_2p2672_3p2686_3p2919_2p3000_2p3000_2p3170_1p3235_2p3235_2p3235_2p3494_1p3587_1p4026_2p4034_2p4046_2p4124_1p4124_2p4125_6p4140_10p4211_5p4248_1p4298_3p4299_1p4524_9

Astruc

Italian:Jean Astruc
English:Jean Astruc
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q560142
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Astruc
Reference(s):p1012_1

Atanagi

Italian:Dionigi Atanagi
English:Dionigi Atanagi
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q18509145
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Dionigi_Atanagi
Reference(s):

Atanasio

Italian:Atanasio di Alessandria
English:Saint Athanasius, Patriarch of Alexandria
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q44024
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Athanasius_of_Alexandria
Reference(s):p2645_1p2734_1

Ateneo

Italian:Ateneo di Naucrati
English:Athenaeus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q294923
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Athenaeus
Reference(s):p4010_4p4010_5p4010_5p4170_10p4173_8p4179_3p4183_1p4203_1p4245_8p4248_11p4260_2p4273_1p4345_1p4397_2p4435_1p4497_2

Attila

Italian:Attila
English:Attila
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q36724
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Attila
Reference(s):p4218_4

Augia

Italian:Augia
English:Augeas
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q207663
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Augia
Reference(s):p2449_1

Augusto

Italian:Augusto
English:Augustus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q1405
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Augustus
Reference(s):p3_5p117_2p117_2p239_2p252_1p308_2p474_2p620_1p620_1p1023_2p1142_3p1142_3p1145_1p1477_1p1534_2p2065_1p2246_2p2292_1p2526_1p3072_3p3497_1p4076_3p4193_2p4193_2p4194_1p4194_1p4331_2p4369_2p4520_7p4520_7p4520_7p4521_1p4521_1p4521_1

Augustodunense

Italian:Onorio Augustodunense
English:Honorius Augustodunensis
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q543586
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Honorius_Augustodunensis
Reference(s):p2825_1p2825_1

Ausonio

Italian:Decimo Magno Ausonio
English:Ausonius
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q234593
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Ausonius
Reference(s):p990_2p2165_1p2876_2

Averroè

Italian:Averroè
English:Averroes
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q39837
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Averroes
Reference(s):p3579_1

Aviano

Italian:Flavio Aviano
English:Avianus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q185732
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Avianus
Reference(s):p1_2p1_2

Bacchilide

Italian:Bacchilide
English:Bacchylides
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q310681
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Bacchylides
Reference(s):p2672_1

Bacco

Italian:Bacco
English:Bacchus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q645312
Biography:https://simple.wikipedia.org/wiki/Bacchus
Reference(s):p307_2p922_1p2215_1p2322_2p3544_2p3821_2

Bacon

Italian:Francesco Bacone
English:Francis Bacon
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q37388
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Bacon
Reference(s):p39_1p1348_2p1351_1p2478_1p2616_1

Bailly

Italian:Jean Sylvain Bailly
English:Jean Sylvain Bailly
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q1685301
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Sylvain_Bailly
Reference(s):p2728_1

Balbi

Italian:Giovanni Balbi
English:John of Genoa
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q2312678
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/John_of_Genoa
Reference(s):p2842_1

Balbo

Italian:Lucio Cornelio Balbo (maggiore)
English:Lucius Cornelius Balbus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q766552
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Lucius_Cornelius_Balbus_(consul_40_BC)
Reference(s):p466_2

Baldi

Italian:Bernardino Baldi
English:Bernardino Baldi
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q560613
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Bernardino_Baldi
Reference(s):p511_2p511_2p697_1p1142_3p4139_9

Baldovini

Italian:Bernardino Baldi
English:Bernardino Baldi
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q55225262
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Baldovini
Reference(s):p57_2

Bandi

Italian:Cornelia Bandi
English:Cornelia Bandi
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q47495603
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Cornelia_Zangheri_Bandi
Reference(s):p4218_4

Bandiera

Italian:Alessandro Bandiera
English:Alessandro Bandiera
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q3609824
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Bandiera
Reference(s):p4098_1

Barbié_du_Bocage

Italian:Jean-Denis Barbié du Bocage
English:Jean-Denis Barbié du Bocage
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q910954
Biography:https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Denis_Barbi%C3%A9_du_Bocage
Reference(s):

Bart

Italian:Jean Bart
English:Jean Bart
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q333388
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Bart
Reference(s):p4416_3

Barthélemy

Italian:Jean-Jacques Barthélemy
English:Jean-Jacques Barthélemy
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q2418816
Biography:https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Barthélemy
Reference(s):p67_4p222_1p3482_2p4279_2

Bartoli

Italian:Daniello Bartoli
English:Daniello Bartoli
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q2283604
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Daniello_Bartoli
Reference(s):p44_4p1313_1p1313_1p2197_3p2396_1p2419_1p2523_1p2757_2p3630_1p4143_3p4259_4

Bartolomeo_(Apostolo)

Italian:San Bartolomeo
English:St. Barholomew
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q43982
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Bartholomew_the_Apostle
Reference(s):p4117_10p4117_11

Bartolomeo_(Concordio)

Italian:Bartolomeo da San Concordio
English:Bartholomew of San Concordio
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q3635444
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Bartholomew_of_San_Concordio
Reference(s):p2451_3p2451_3p2578_1

Basilio

Italian:Basilio Magno
English:Basil of Caesarea
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q44258
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Basil_of_Caesarea
Reference(s):p735_1p2697_1p3071_2

Basnage

Italian:Samuel Basnage
English:Samuel Basnage
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q56006766
Biography:https://www.prdl.org/author_view.php?a_id=1457
Reference(s):p1000_1

Basvecchi

Italian:Olimpia Basvecchi
English:Olimpia Basvecchi
Reference(s):p4421_3

Batelli

Italian:Vincenzo Batelli
English:Vincenzo Batelli
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q4013100
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Vincenzo_Batelli
Reference(s):p1630_2

Batillo

Italian:Batillo
English:Bathyllus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q791314
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Bathyllus
Reference(s):p3988_1

Battie

Italian:William Battie
English:William Battie
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q977855
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/William_Battie
Reference(s):p883_1p3103_1

Baudouin

Italian:Baudouin frères
English:Baudouin frères
Biography:https://data.bnf.fr/fr/15046624/freres_baudouin/
Reference(s):p4399_3

Bauer

Italian:Karl Ludwig Bauer
English:Karl Ludwig Bauer
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q1421155
Biography:https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Ludwig_Bauer
Reference(s):p4441_1

Baumé

Italian:Antoine Baumé
English:Antoine Baumé
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q503022
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_Baumé
Reference(s):

Baumon

Italian:Rosellus Baumon
English:Rosellus Baumon
Reference(s):p723_2

Bava_San_Paolo

Italian:Emanuele Bava di San Paolo
English:Gaetano Emanuele Bava di San Paolo
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q15830461
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Gaetano_Emanuele_Bava_di_San_Paolo
Reference(s):p978_2

Bayer

Italian:Théophraste Siegfried Bayer
English:Théophraste Siegfried Bayer
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q1539888
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Theophilus_Siegfried_Bayer
Reference(s):p943_1

Bayle

Italian:Pierre Bayle
English:Pierre Bayle
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q214816
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bayle
Reference(s):p4192_1p4288_2

Beau

Italian:Charles le Beau
English:Charles Le Beau
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q2959595
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_le_Beau
Reference(s):p4426_4p4426_4

Beauzée

Italian:Nicolas Beauzée
English:Nicolas Beauzée
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q1986451
Biography:https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Beauzée
Reference(s):p1342_1

Beccaria

Italian:Cesare Beccaria
English:Cesare Beccaria
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q223723
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Cesare_Beccaria
Reference(s):p109_4

Beck

Italian:Christian Daniel Beck
English:Christian Daniel Beck
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q84978
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Cesare_Beccaria
Reference(s):p4362_2

Beda

Italian:Beda il Venerabile
English:Bede
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q154938
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Bede
Reference(s):p1014_2p1014_2p3366_1p4522_3

Bembo

Italian:Pietro Bembo
English:Pietro Bembo
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q334188
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Pietro_Bembo
Reference(s):p685_1p707_1p2536_1p2723_1p3066_1p3094_1p3094_1p3094_1p3390_1p3413_1p4101_8p4243_1p4243_2p4249_2p4249_3p4249_3p4249_3

Benivieni

Italian:Girolamo Benivieni
English:Girolamo Benivieni
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q328117
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Girolamo_Benivieni
Reference(s):p2884_1

Bentivoglio

Italian:Guido Bentivoglio
English:Guido Bentivoglio
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q1364155
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Guido_Bentivoglio
Reference(s):p3887_1

Bentley

Italian:Richard Bentley
English:Richard Bentley
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q712899
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Bentley
Reference(s):p3103_1p4334_1p4394_1

Bergmann

Italian:Benjamin von Bergmann
English:Benjamin von Bergmann
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q16352836
Biography:https://www.bbl-digital.de/eintrag/Bergmann,-Benjamin-Furchtegott-Balthasar,-seit-1787-v.-Geistlicher-1772-1856/
Reference(s):p4406_2p4406_2p4412_2

Berkel

Italian:Abraham van Berkel
English:Abraham van Berkel
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q21543057
Biography:https://worldcat.org/identities/lccn-no2002104955/
Reference(s):p4342_1

Bernardin_de_Saint-Pierre

Italian:Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre
English:Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q361976
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Jacques-Henri_Bernardin_de_Saint-Pierre
Reference(s):p15_1p53_1p2685_3

Berni

Italian:Francesco Berni
English:Francesco Berni
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q655618
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Berni
Reference(s):p2_2p41_3p41_3p4301_9p4388_4

Bernoulli

Italian:Johann Bernoulli
English:Johann Bernoulli
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q227897
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Bernoulli
Reference(s):p4302_6p4302_6

Beroaldo

Italian:Filippo Beroaldo il Vecchio
English:Filippo Beroaldo the Elder
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q3071870
Biography:hhttps://it.wikipedia.org/wiki/Filippo_Beroaldo_il_Vecchio
Reference(s):

Bertini

Italian:Francesco Bertini
English:Francesco Bertinis
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q68864056
Reference(s):p678_2p683_1p684_1p702_1

Bertolotti

Italian:Davide Bertolotti
English:Davide Bertolotti
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q3703496
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Davide_Bertolotti
Reference(s):p955_2p955_2

Bettinelli_(Saverio)

Italian:Saverio Bettinelli
English:Saverio Bettinelli
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q1152092
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Saverio_Bettinelli
Reference(s):p3416_1

Bettinelli_(Tommaso)

Italian:Tommaso Bettinelli
English:Tommaso Bettinelli
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q93419239
Biography:https://worldcat.org/identities/lccn-no2014032121/
Reference(s):p1654_1

Bigoni

Italian:Angelo Bigoni
English:Angelo Bigoni
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q98690289
Biography:https://library.aarome.org/cgi-bin/koha/opac-authoritiesdetail.pl?authid=12446851
Reference(s):p886_1

Bilderdijk

Italian:Willem Bilderdijk
English:Willem Bilderdijk
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q1375186
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Willem_Bilderdijk
Reference(s):p4360_1

Biscioni

Italian:Antonio Maria Biscioni
English:Antonio Maria Biscioni
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q3619827
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_Maria_Biscioni
Reference(s):

Bitone

Italian:Bitone
English:Biton
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q29789169
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Kleobis_and_Biton
Reference(s):p2675_2

Blair

Italian:Hugh Blair
English:Hugh Blair
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q924515
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Hugh_Blair
Reference(s):p2477_1

Boccaccio

Italian:Giovanni Boccaccio
English:Giovanni Boccaccio
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q1402
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Boccaccio
Reference(s):p321_1p685_1p705_1p1366_1p1384_1p1384_1p1384_1p1384_1p1483_1p1525_1p1809_1p1810_1p2014_1p2014_1p2460_1p2515_1p2515_1p2533_1p2538_1p2538_1p2578_1p2698_1p2715_2p2723_1p2836_2p3057_2p3413_1p3413_1p3561_1p3979_1p3982_2p4098_1p4098_1p4122_12p4122_13p4122_17p4148_1p4214_3p4231_3p4317_1p4328_2p4349_1p4413_1

Boezio

Italian:Boezio
English:Boethius
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q102851
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Boethius
Reference(s):p2451_3p2697_1p4522_3

Boileau-Despréaux

Italian:Nicolas Boileau-Despréaux
English:Nicolas Boileau-Despréaux
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q188857
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Boileau-Despréaux
Reference(s):p41_3p373_1

Bolingbroke

Italian:Henry Saint-John Bolingbroke
English:Henry Saint-John Bolingbroke
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q18528363
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_St_John,_1st_Viscount_Bolingbroke
Reference(s):p331_1

Bonamy

Italian:Pierre-Nicolas Bonamy
English:Pierre-Nicolas Bonamy
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q1440354
Biography:https://de.wikipedia.org/wiki/Pierre-Nicolas_Bonamy
Reference(s):p983_2p1012_1

Bonaparte

Italian:Lucien Bonaparte
English:Lucien Bonaparte
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q151098
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Luciano_Bonaparte
Reference(s):p983_2p1012_1

Bonstetten

Italian:Charles Victor de Bonstetten
English:Charles Victor de Bonstetten
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q116778
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Victor_de_Bonstetten
Reference(s):p4406_2

Borghesi

Italian:Bartolomeo Borghesi
English:Bartolomeo Borghesi
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q581258
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Bartolomeo_Borghesi
Reference(s):p4490_2

Borgno

Italian:Girolamo Federico Borgno
English:Girolamo Federico Borgno
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q23895319
Reference(s):p13_1

Boristenite

Italian:Bione di Boristene
English:Bion of Borysthenes
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q359231
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Bion_of_Borysthenes
Reference(s):p303_1p4188_8p4469_2p4469_2

Borromeo

Italian:San Carlo Borromeo
English:Charles Borromeo
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q216946
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Borromeo
Reference(s):p253_1p253_1

Bortoli

Italian:Giuseppe Bortoli
English:Giuseppe Bortoli
Biography:https://openlibrary.org/publishers/Presso_Giuseppe_Bortoli
Reference(s):p2676_2

Borsieri

Italian:Pietro Borsieri
English:Pietro Borsieri
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q3388095
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Pietro_Borsieri
Reference(s):

Borzone

Italian:Luciano Borzone
English:Luciano Borzone
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q3265198
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Luciano_Borzone
Reference(s):p4300_8

Bossi_(Giacomo)

Italian:Giacomo Bossi
English:Giacomo Bossi
Reference(s):p4485_8

Bossi_(Giuseppe)

Italian:Giuseppe Bossi
English:Giuseppe Bossi
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q428638
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Bossi
Reference(s):p154_1

Bossuet

Italian:Jacques-Bénigne Bossuet
English:Jacques Bénigne Bossuet
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q294100
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Jacques-Bénigne_Bossuet
Reference(s):p9_1p29_6p29_6p109_4p217_1p217_1p217_1p217_1p217_1p218_1p218_1p218_1p218_1p246_1p373_1p685_1p1415_2p2197_3p2427_1p4302_6

Botin

Italian:Anders af Botin
English:Anders af Botin
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q5583374
Biography:https://sv.wikipedia.org/wiki/Anders_af_Botin
Reference(s):p4406_2

Botta

Italian:Carlo Botta
English:Carlo Botta
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q623180
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Botta
Reference(s):p2127_1p2127_1p2127_1p2395_2p2542_1p4122_3

Bouchardon

Italian:Edmé Bouchardon
English:Edmé Bouchardon
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q987687
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Edmé_Bouchardon
Reference(s):p124_1

Bourdaloue

Italian:Louis Bourdaloue
English:Louis Bourdaloue
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q621664
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Bourdaloue
Reference(s):p9_1p359_2

Bowring

Italian:John Bowring
English:John Bowring
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q332508
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/John_Bowring
Reference(s):p4399_1

Brancas

Italian:Louis-Léon de Brancas
English:Louis-Léon de Brancas
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q3260691
Biography:https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis-Léon_de_Brancas
Reference(s):p172_1

Brantôme

Italian:Pierre de Bourdeille, detto Brantôme
English:Pierre de Bourdeille, seigneur de Brantôme
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q733270
Biography:https://fr.wikipedia.org/wiki/Brantôme_(écrivain)
Reference(s):p4148_8

Bredsdorff

Italian:Jacob Hornemann Bredsdorff
English:Jacob Hornemann Bredsdorff
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q5585771
Biography:https://da.wikipedia.org/wiki/Jacob_Hornemann_Bredsdorff
Reference(s):p4312_1p4312_1

Breme

Italian:Lodovico di Breme
English:Ludovico di Breme
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q3839154
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Ludovico_di_Breme
Reference(s):p15_1p15_1p15_1p15_1p15_1p15_1p15_1p15_1p15_1p15_1p15_1p20_1p20_1p20_1p21_1p23_4p32_3

Briseide

Italian:Briseide
English:Briseis
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q244318
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Briseide
Reference(s):p4164_13p4210_6

Brizard

Italian:Gabriel Brizard
English:Gabriel Brizard
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q3093657
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Brizard
Reference(s):p338_1

Bruscambille

Italian:Bruscambille (Jean Gracieux Deslaurier)
English:Bruscambille (Jean Gracieux Deslaurier)
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q2927050
Biography:https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruscambille
Reference(s):p4416_3

Bruto_(maggiore)

Italian:Lucio Giunio Bruto
English:Lucius Junius Brutus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q223440
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Lucius_Junius_Brutus
Reference(s):p4456_1p4458_1p4458_1p4458_1p4459_1

Bruto_(minore)

Italian:Marco Giunio Bruto
English:Marcus Junius Brutus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q172248
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Marcus_Junius_Brutus_the_Younger
Reference(s):p21_5p318_2p522_2p2245_1p3938_3p4520_7

Budé

Italian:Guillaume Budé
English:Guillaume Budé
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q353668
Biography:https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Budé
Reference(s):p4116_6p4464_4

Buffon

Italian:Georges-Louis Leclerc, conte di Buffon
English:Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q229264
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Georges-Louis_Leclerc,_Comte_de_Buffon
Reference(s):p281_2p290_1p1546_2p2728_1p2728_1p2728_1p2731_1p4092_1p4092_1p4125_1p4270_1p4271_1

Buommattei

Italian:Benedetto Buommattei
English:Benedetto Buommattei
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q3638052
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Benedetto_Buommattei
Reference(s):p1024_1p2879_2p2995_1p3070_1p4082_4p4237_4

Buonafede

Italian:Appiano Buonafede
English:Appiano Buonafede
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q621023
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Appiano_Buonafede
Reference(s):p484_1

Buonarroti

Italian:Michelangelo Buonarroti il Giovane
English:Michelangelo Buonarroti
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q1930983
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Michelangelo_Buonarroti_il_Giovane
Reference(s):p774_1p2335_2

Burchiello

Italian:Domenico di Giovanni (Burchiello)
English:Domenico di Giovanni (Burchiello)
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q1058842
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Burchiello_(poeta)
Reference(s):p4182_9

Burman

Italian:Pieter Burman il Vecchio
English:Pieter Burman the Elder
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q730541
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Pieter_Burman_the_Elder
Reference(s):p465_1p480_2p1107_1p4170_12

Busdraghi

Italian:Busdraghi
English:Busdraghi
Reference(s):p4331_1

Buti

Italian:Francesco di Bartolo
English:Francesco di Bartolo
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q3081140
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_di_Bartolo
Reference(s):p2392_1p4214_2

Buttmann

Italian:Philip Buttmann
English:Philipp Karl Buttmann
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q91528
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Philipp_Karl_Buttmann
Reference(s):p4370_1p4370_1

Buxtorf

Italian:Johannes Buxtorf
English:Johannes Buxtorf II
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q118892
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Johannes_Buxtorf
Reference(s):p1281_3

Byron

Italian:Lord George Gordon Byron
English:Lord George Gordon Byron
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q5679
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Lord_Byron
Reference(s):p15_1p15_1p223_3p223_3p225_1p238_1p261_1p261_1p261_1p288_1p986_2p1847_1p3154_1p3154_1p3154_1p3477_4p3477_4p3477_4p3477_4p3477_4p3477_4p3477_4p3482_2p3821_2p3821_2p3821_2p3821_2p3821_2p3821_2p4479_2

Bürger

Italian:Gottfried August Bürger
English:Gottfried August Bürger
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q213675
Biography:https://de.wikipedia.org/wiki/Gottfried_August_Bürger
Reference(s):p15_1p975_3

Cabanis

Italian:Pierre Jean Georges Cabanis
English:Pierre Jean George Cabanis
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q705666
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Jean_George_Cabanis
Reference(s):p946_1p2616_1

Caedmon

Italian:Cædmon
English:Cædmon
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q381292
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Cædmon
Reference(s):p1014_2

Caino

Italian:Caino
English:Cain
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q205365
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Cain
Reference(s):p191_2

Calatino

Italian:Aulo Atilio Calatino
English:Aulus Atilius Caiatinus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q714798
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Aulus_Atilius_Caiatinus
Reference(s):p4454_1

Calderón

Italian:Pedro Calderón de la Barca
English:Pedro Calderón de la Barca
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q170800
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Pedro_Calderón_de_la_Barca
Reference(s):p2845_1

Caligola

Italian:Caligola
English:Caligula
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q1409
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Caligola
Reference(s):p80_2p2245_1p2364_1

Calipso

Italian:Calipso
English:Calypso
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q48961
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Calypso_(mythology)
Reference(s):p4394_1

Callicle

Italian:Callicle
English:Callicles
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q553801
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Callicles
Reference(s):p2672_3

Callimaco

Italian:Callimaco
English:Callimachus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q192417
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Callimachus
Reference(s):p36_2p1159_1p1159_1p2589_1p3044_1p4370_1p4464_2p4464_2

Callistene

Italian:Callistene
English:Callisthenes
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q82793
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Callisthenes
Reference(s):p316_2p4225_2

Callistrato

Italian:Callistrato
English:Callistratus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q713185
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Callistratus_(grammarian)
Reference(s):p4391_2p4391_2

Calmet

Italian:Antoine Augustin Calmet
English:Augustin Calmet
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q767668
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_Augustin_Calmet
Reference(s):p1290_1

Calogerà

Italian:Angelo Calogerà
English:Angelo Calogerà
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q3616914
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Angelo_Calogerà
Reference(s):p981_1

Calpurnio_Siculo

Italian:Tito Calpurnio Siculo
English:Titus Calpurnius Siculus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q559878
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Tito_Calpurnio_Siculo
Reference(s):p1015_2

Calzabigi

Italian:Ranieri de' Calzabigi
English:Ranieri de' Calzabigi
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q1310912
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Ranieri_de'_Calzabigi
Reference(s):p41_2

Calvin

Italian:Giovanni Calvino
English:John Calvin
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q9554
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Calvino
Reference(s):p1061_4

Cameleonte

Italian:Cameleonte di Eraclea
English:Chamaeleon
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q2955937
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Cameleonte_di_Eraclea
Reference(s):p4435_1

Camerarius

Italian:Joachim Camerarius
English:Joachim Camerarius
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q64361
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Joachim_Camerarius
Reference(s):p4163_8p4165_4

Camillo

Italian:Marco Furio Camillo
English:Marcus Furius Camillus
Wikidata:https://https://www.wikidata.org/wiki/Q294862
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Marco_Furio_Camillo
Reference(s):p567_1

Camões

Italian:Luís de Camões
English:Luis de Camões
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q590
Biography:https://pt.wikipedia.org/wiki/Luís_de_Camões
Reference(s):p3146_1

Campazas

Italian:Fray Gerundio de Campazas
English:Fray Gerundio de Campazas
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q8962728
Biography:https://es.wikipedia.org/wiki/Fray_Gerundio_de_Campazas
Reference(s):p2987_1

Camper

Italian:Petrus Camper
English:Petrus Camper
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q382682
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Petrus_Camper
Reference(s):p8_3

Canaletto

Italian:Giovanni Antonio Canal
English:Giovanni Antonio Canal
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q182664
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Canaletto
Reference(s):p189_1

Cancellieri

Italian:Francesco Cancellieri
English:Francesco Cancellieri
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q3612445
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Cancellieri
Reference(s):p1176_2p3202_1

Canova

Italian:Antonio Canova
English:Antonio Canova
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q5547
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_Canova
Reference(s):p207_2p2859_1p3427_1

Canter

Italian:Willem Canter
English:Willem Canter
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q3568335
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Willem_Canter
Reference(s):p4210_6p4210_6p4211_4p4480_2

Capèi

Italian:Pietro Capèi
English:Pietro Capei
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q23019053
Biography:https://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-capei/
Reference(s):p4368_2p4368_2

Capitone

Italian:Capitone Licio
English:Capito of Lycia
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q66426708
Biography:https://catalog.perseus.org/catalog/urn:cite:perseus:author.1599
Reference(s):p988_2

Capponi

Italian:Gino Capponi
English:Gino Capponi
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q719985
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Gino_Capponi
Reference(s):p1699_2p4323_1p4379_1

Carafa

Italian:Oliviero Carafa
English:Oliviero Carafa
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q117125
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Oliviero_Carafa
Reference(s):p4139_5

Cariclea

Italian:Cariclea
English:Chariclea
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Aethiopica
Reference(s):p2386_2

Carisio

Italian:Carisio
English:Charisius
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q1001949
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Charisius
Reference(s):p3722_3

Caritone

Italian:Caritone
English:Chariton of Aphrodisias
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q434567
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Caritone
Reference(s):p4155_4

Carlo_V

Italian:Carlo V d'Asburgo
English:Charles V, Holy Roman Emperor
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q32500
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_V,_Holy_Roman_Emperor
Reference(s):p1728_3p3173_1p3173_1p4137_2p4158_8p4261_2

Carlo_VIII

Italian:Carlo VIII di Francia
English:Charles VIII of France
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q134452
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_VIII_di_Francia
Reference(s):p4017_3

Carlo_XII

Italian:Carlo XII di Svezia
English:Charles XII of Sweden
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q52934
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_XII_of_Sweden
Reference(s):p4494_1

Carlo_(Valois)

Italian:Carlo di Valois
English:Charles of Valois
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q270438
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Charles,_Count_of_Valois
Reference(s):p4182_6

Carlo_Magno

Italian:Carlo Magno
English:Charlemagne
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q3044
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Magno
Reference(s):p4352_5

Caro

Italian:Annibale Caro
English:Annibale Caro
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q566851
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Annibale_Caro
Reference(s):p3_5p784_1p784_1p1113_1p1162_5p1249_1p1525_1p1808_1p2014_1p2390_2p2503_1p2515_1p2515_1p2518_1p2525_1p2525_1p2525_1p2525_1p2533_1p2533_1p2533_1p2533_1p2533_1p2533_1p2533_1p2533_1p2538_1p2538_1p2771_1p2836_2p3062_3p3066_1p3066_1p3066_1p3390_1p3413_1p3413_1p4098_1p4101_9p4145_2p4188_7p4200_3p4200_5p4201_2p4201_3p4201_5p4201_6p4201_7p4229_1p4248_8

Caronni

Italian:Felice Caronni
English:Felice Caronni
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q3742125
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Felice_Caronni
Reference(s):p980_1

Caronte

Italian:Caronte
English:Charon
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q6612
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Charon
Reference(s):p68_2p2653_2p2792_2

Casaubon_(Isaac)

Italian:Isaac Casaubon
English:Isaac Casaubon
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q436002
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Casaubon
Reference(s):p43_5p206_3p334_2p3491_1p4158_8p4173_8p4174_1p4179_3p4180_1p4182_1p4182_9p4183_1p4183_2p4183_2p4188_8p4188_10p4201_9p4227_1p4227_2p4232_3p4238_3p4238_3p4245_1p4245_6p4245_6p4246_4p4246_10p4248_1p4248_2p4248_3p4248_7p4248_10p4248_10p4248_11p4250_2p4255_2p4255_3p4255_4p4259_3p4260_2p4265_2p4268_6p4273_1p4280_3p4345_1p4394_1p4435_1p4440_3p4441_1

Casaubon_(Méric)

Italian:Merico Casaubono
English:Méric Casaubon
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q1319217
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Méric_Casaubon
Reference(s):p324_2

Cassini

Italian:Giovanni Domenico Cassini
English:Giovanni Domenico Cassini
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q14279
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Domenico_Cassini
Reference(s):p4214_4

Cassio

Italian:Cassio Dione Cocceiano
English:Cassius Dio
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q185223
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Cassius_Dio
Reference(s):p3_5p477_2p992_1p2112_1p2402_1p2402_2p2731_2p4010_5p4133_1p4281_3p4282_5p4440_3

Cassiodoro

Italian:Flavio Magno Aurelio Cassiodoro
English:Magnus Aurelius Cassiodorus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q192365
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Cassiodoro
Reference(s):p2654_1p2757_1p2757_1p4522_3

Castelvetro

Italian:Lodovico Castelvetro
English:Lodovico Castelvetro
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q936665
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Lodovico_Castelvetro
Reference(s):p1048_2p2538_1

Castiglione

Italian:Baldassare Castiglione
English:Baldassarre Castiglione
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q211133
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Baldassare_Castiglione
Reference(s):p2682_1p2796_2p3130_1p4231_3p4232_1

Castiglioni

Italian:Carlo Ottavio Castiglioni
English:Carlo Ottavio Castiglioni
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q3659681
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Ottavio_Castiglioni
Reference(s):p4523_6

Castracani

Italian:Castruccio Castracani
English:Castruccio Castracani
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q1049990
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Castruccio_Castracani
Reference(s):p3908_2p4368_2p4368_2

Catalani

Italian:Angelica Catalani
English:Angelica Catalani
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q263405
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Angelica_Catalani
Reference(s):p3421_1

Catilina

Italian:Lucio Sergio Catilina
English:Catiline
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q75826
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Catiline
Reference(s):p606_1p1482_1

Catone

Italian:Marco Porcio Catone
English:Cato the Elder
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q180081
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Cato_the_Elder
Reference(s):p274_1p331_1p567_1p595_1p599_1p599_2p601_1p601_2p601_3p601_3p605_1p746_1p746_1p826_1p826_1p1108_2p1137_1p1409_1p2245_1p2324_2p2821_3p2821_3p2821_3p2840_1p3461_1p4167_9p4450_6p4450_6

Catone_Uticense

Italian:Marco Porcio Catone Uticense
English:Cato the Younger
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q193506
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Cato_the_Younger
Reference(s):p520_1p2245_1

Catullo

Italian:Gaio Valerio Catullo
English:Catullus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q163079
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Catullus
Reference(s):p1037_2p1151_1p1151_1p2650_1p3170_1p3544_1p3845_2p4026_7p4190_4p4386_1

Cavalca

Italian:Domenico Cavalca
English:Domenico Cavalca
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q3712952
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Domenico_Cavalca
Reference(s):p2451_3p2578_1p2698_1p4158_2

Cavalieri_Ospitalieri

Italian:Cavalieri Ospitalieri di S. Giovanni di Gerusalemme
English:Knights Hospitaller
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q187549
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Knights_Hospitaller
Reference(s):p3173_1

Cebete

Italian:Cebete
English:Cebes
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q965144
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Cebete
Reference(s):p4477_2

Cecilio

Italian:Cecilio di Calacte
English:Caecilius of Calacte
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q515249
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Caecilius_of_Calacte
Reference(s):p1015_2p4213_7p4369_2p4440_3p4440_3

Cecilio_Stazio

Italian:Cecilio Stazio
English:Caecilius Statius
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q350781
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Caecilius_Statius
Reference(s):p2513_1

Cellario

Italian:Christoph Keller
English:Christoph Cellarius
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q62674
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Christoph_Keller
Reference(s):p109_1p915_1p915_1p1015_1p1124_2p1276_2p1276_2p2152_2p2247_2p2376_1p3744_2p4433_1p4433_2

Cellini

Italian:Benvenuto Cellini
English:Benvenuto Cellini
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q190116
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Benvenuto_Cellini
Reference(s):p2592_1p2592_1p2592_1p3094_1p3094_1

Celso

Italian:Aulo Cornelio Celso
English:Aulus Cornelius Celsus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q312420
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Aulus_Cornelius_Celsus
Reference(s):p32_4p32_4p32_4p32_4p32_4p32_4p34_1p34_1p34_1p34_1p34_1p34_1p34_1p34_1p34_1p34_1p34_1p34_1p34_1p34_1p34_1p47_3p130_2p860_1p860_1p949_1p1010_1p1312_2p1597_2p1601_1p1601_1p1937_1p1980_1p2728_1p2728_1p3062_3p3625_1p3625_1p3625_1

Censorino

Italian:Censorino
English:Censorinus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q707449
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Censorinus
Reference(s):p2876_2

Cerbero

Italian:Cerbero
English:Cerberus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q83496
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Cerberus
Reference(s):p3876_1

Cervantes

Italian:Miguel de Cervantes
English:Miguel de Cervantes
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q5682
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Cervantes
Reference(s):p3066_1p3960_2p3970_2p4009_5p4010_1p4015_2p4015_3p4020_3p4021_3p4024_3p4088_1p4093_3p4101_4p4101_6p4101_10p4102_1p4103_4p4104_5p4112_4p4112_8p4113_1p4114_8

Cesare

Italian:Giulio Cesare
English:Julius Caesar
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q1048
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Julius_Caesar
Reference(s):p1_4p10_1p117_2p160_2p160_2p459_1p459_1p465_1p466_2p467_1p467_1p472_1p474_2p477_3p501_2p608_1p620_1p860_1p2225_1p2487_1p2487_1p2655_3p3062_3p3262_3p3282_1p3298_6p3317_1p3340_1p3344_1p3344_1p3344_1p3571_2p4016_3p4026_7p4076_3p4194_1p4194_1p4352_5p4483_4

Cesari

Italian:Antonio Cesari
English:Antonio Cesari
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q601506
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_Cesari
Reference(s):p956_1p1084_2p4249_3p4249_3

Cesarotti

Italian:Melchiore Cesarotti
English:Melchiore Cesarotti
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q919900
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Melchiore_Cesarotti
Reference(s):p205_1p205_2p1076_1p2166_1p2517_1p2640_1p3111_1p3143_2

Champollion-Figeac

Italian:Jacques-Joseph Champollion-Figeac
English:Jacques-Joseph Champollion-Figeac
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q545045
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Joseph_Champollion-Figeac
Reference(s):p4373_2p4377_1

Charron

Italian:Pierre Charron
English:Pierre Charron
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q463846
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Charron
Reference(s):p1050_3

Chateaubriand

Italian:François-René de Chateaubriand
English:François-René de Chateaubriand
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q49767
Biography:https://fr.wikiquote.org/wiki/François-René_de_Chateaubriand
Reference(s):p15_1p53_1p155_1p158_1p986_3p1691_2p2645_2p2738_1p2738_1p2762_1p2829_1p2977_1p2977_1

Chatterton

Italian:Thomas Chatterton
English:Thomas Chatterton
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q380509
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Chatterton
Reference(s):p1176_2

Chaucer

Italian:Geoffrey Chaucer
English:Geoffrey Chaucer
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q5683
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Geoffrey_Chaucer
Reference(s):p4322_1

Chesterfield

Italian:conte di Chesterfield
English:Philip Stanhope, 4th Earl of Chesterfield
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q332487
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Philip_Stanhope,_4th_Earl_of_Chesterfield
Reference(s):p4229_3p4249_1p4249_1p4254_4p4263_2p4263_2p4263_2p4263_2p4281_3p4281_3

Chiabrera

Italian:Gabriello Chiabrera
English:Gabriello Chiabrera
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q2344301
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Gabriello_Chiabrera
Reference(s):p24_3p24_3p25_1p25_1p25_1p25_1p26_1p26_2p26_2p27_1p27_1p27_1p28_3p4300_8p4301_1p4479_1p4479_1

Chilone

Italian:Chilone
English:Chilon of Sparta
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q34601
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Chilon_of_Sparta
Reference(s):p162_1p197_1p206_3p207_2

Châtelet

Italian:Émilie du Châtelet
English:Émilie du Châtelet
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q7286
Biography:https://fr.wikipedia.org/wiki/Émilie_du_Châtelet
Reference(s):p3884_1p3884_1

Ciampi

Italian:Sebastiano Ciampi
English:Sebastiano Ciampi
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q740094
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Sebastiano_Ciampi
Reference(s):p979_1p979_1p1180_2p3058_1p4152_4p4172_13

Cibale

Italian:Cibale
English:Scybale
Biography:https://www.laphamsquarterly.org/lines-work/tools-trade
Reference(s):p915_1

Cicerchia

Italian:Niccolò Cicerchia
English:Niccolò Cicerchia
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q18945675
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Niccolò_Cicerchia
Reference(s):

Cicerone

Italian:Marco Tullio Cicerone
English:Cicero
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q1541
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Cicero
Reference(s):p15_1p15_1p15_1p21_5p21_5p29_6p44_1p47_3p60_3p120_1p160_2p161_1p205_2p207_2p207_2p207_2p207_2p213_1p239_2p239_2p239_2p239_2p251_1p302_1p316_2p316_2p373_1p423_1p459_1p467_1p469_1p480_2p520_1p532_1p536_1p536_2p536_3p536_3p536_3p536_3p536_3p540_1p540_1p542_1p552_1p591_1p591_1p592_1p592_2p592_3p593_1p593_2p593_2p593_2p595_1p599_1p599_2p601_1p601_2p601_3p605_1p633_1p641_1p675_1p741_1p743_1p743_1p746_1p746_1p746_1p746_1p746_1p746_1p757_1p757_1p785_1p785_1p801_1p810_1p826_1p826_1p844_1p850_1p981_1p988_2p988_2p988_2p989_1p992_1p996_1p1012_2p1023_2p1031_1p1037_2p1037_2p1052_3p1056_1p1056_1p1056_1p1056_3p1084_2p1098_2p1110_1p1118_1p1118_1p1128_2p1136_1p1137_1p1146_1p1150_2p1150_3p1152_1p1159_1p1252_3p1276_2p1276_2p1276_2p1483_1p1491_1p1573_1p1574_1p1574_1p1679_1p1708_1p1725_1p1741_2p1808_1p1828_3p1932_2p1932_2p1932_2p2012_2p2014_1p2016_1p2065_1p2065_1p2095_2p2096_1p2150_1p2150_1p2150_1p2166_1p2166_1p2180_2p2239_2p2239_2p2277_3p2340_1p2344_2p2408_1p2433_1p2451_3p2470_1p2470_1p2475_2p2475_2p2475_2p2477_1p2478_1p2513_1p2513_1p2592_3p2622_1p2622_1p2643_3p2650_1p2654_1p2654_1p2655_1p2655_2p2655_2p2655_2p2656_1p2656_2p2656_3p2656_3p2657_1p2658_1p2658_2p2660_1p2660_2p2661_1p2663_2p2663_3p2663_4p2663_5p2664_1p2664_2p2664_3p2671_1p2672_1p2675_2p2686_1p2721_4p2723_1p2727_1p2735_1p2735_1p2739_1p2776_1p2819_2p2876_2p2876_2p2916_1p2923_3p2925_1p2991_1p3027_2p3055_1p3060_3p3071_1p3073_2p3170_1p3192_1p3198_1p3332_1p3359_1p3372_2p3372_2p3372_2p3420_2p3439_1p3461_1p3469_1p3469_1p3472_1p3475_1p3475_1p3516_1p3516_1p3516_1p3584_3p3715_1p3761_3p3940_1p4016_3p4026_7p4026_7p4029_1p4066_1p4088_4p4088_5p4093_4p4093_5p4094_2p4094_2p4102_2p4113_3p4115_1p4167_9p4281_3p4285_2p4308_6p4331_2p4422_2p4422_2p4435_3p4435_3p4435_3p4435_3p4450_6p4450_6p4453_1p4453_1p4454_1p4454_1p4458_1p4486_1p4524_1p4524_7

Ciclopi

Italian:Ciclopi
English:cyclops
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q128430
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Cyclops
Reference(s):p4382_1

Cidippe

Italian:Cidippe
English:Cydippe
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q5796486
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Cydippe
Reference(s):p2675_2p4370_1p4370_1p4370_1p4370_1

Cieza

Italian:Pedro Cieza de León
English:Pedro Cieza de León
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q729597
Biography:https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Cieza_de_León
Reference(s):p3430_2p3638_3p3795_2p3893_3p3918_1p3961_4

Cimone

Italian:Cimone
English:Cimon
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q218102
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Cimon
Reference(s):p4402_1

Cimosco

Italian:Cimosco
English:Cimosco
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q48922
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Orlando_Furioso
Reference(s):p3893_2

Cincio

Italian:Lucio Cincio Alimento
English:Lucius Cincius Alimentus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q867394
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Lucius_Cincius_Alimentus
Reference(s):p2840_1

Cinea

Italian:Cinea
English:Cineas
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q544716
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Cineas
Reference(s):p2245_1

Cineto

Italian:Cineto di Chio
English:Cynaethus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q1126515
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Cynaethus
Reference(s):p4345_1

Cinna

Italian:Lucio Cornelio Cinna
English:Lucius Cornelius Cinna
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q171083
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Lucius_Cornelius_Cinna
Reference(s):p80_2

Cioni

Italian:Gaetano Cioni
English:Gaetano Cioni
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q76648171
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Gaetano_Cioni
Reference(s):p1699_2

Ciparisso

Italian:Ciparisso
English:Cyparissus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q1056143
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Ciparisso
Reference(s):p63_4

Cipriano

Italian:San Cipriano
English:Cyprian
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q190240
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Cyprian
Reference(s):p990_2

Circe

Italian:Circe
English:Circe
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q187602
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Circe
Reference(s):p1378_1p4382_1p4394_1

Cirillo

Italian:Domenico Cirillo
English:Domenico Cirillo
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q2524905
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Domenico_Cirillo
Reference(s):p290_1

Cirillo_e_Metodio

Italian:Cirillo e Metodio
English:Saints Cyril and Methodius
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q239925
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Saints_Cyril_and_Methodius
Reference(s):p4378_2

Ciro

Italian:Ciro il Giovane
English:Cyrus the Younger
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q297960
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Cyrus_the_Younger
Reference(s):p468_1

Ciro_(Persia)

Italian:Ciro II di Persia
English:Cyrus the Great
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q8423
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Cyrus_the_Great
Reference(s):p114_2p254_1p420_2p519_2p882_1p882_1p2331_1

Claudiano

Italian:Claudio Claudiano
English:Claudian
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q205947
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Claudian
Reference(s):p990_2p2918_1p3004_1p4386_1

Claudio

Italian:Claudio Imperatore
English:Claudius
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q1411
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Claudius
Reference(s):p2740_1p3074_2

Cleante

Italian:Cleante
English:Cleanthes
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q310149
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Cleanthes
Reference(s):p3469_1

Clemente_Alessandrino

Italian:Clemente Alessandrino
English:Clement of Alexandria
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q188883
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Clement_of_Alexandria
Reference(s):p112_1p1469_1

Clemente_VIII

Italian:Papa Clemente VIII
English:Clement VIII
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q170395
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Clement_VIII
Reference(s):p4290_1

Clemente_VII

Italian:Papa Clemente VII
English:Pope Clement VII
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q83159
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Clemente_VII
Reference(s):p3173_1

Cleobi

Italian:Cleobi
English:Cleobis
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q64581998
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Kleobis_and_Biton
Reference(s):p2675_2

Cleobulo

Italian:Cleobulo
English:Cleobulus of Lindos
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q365950
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Cleobulus
Reference(s):p206_1p4438_1p4481_1

Cleopatra

Italian:Cleopatra
English:Cleopatra
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q635
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Cleopatra
Reference(s):p57_5p1165_3

Clitennestra

Italian:Clitennestra
English:Clytemnestra
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q131157
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Clytemnestra
Reference(s):p3448_1

Clitofonte

Italian:Clitofonte
English:Clitophon of Rhodes
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q1874192
Biography:https://second.wiki/wiki/clitofonte
Reference(s):p4225_2

Clodio_Pulcro

Italian:Publio Clodio Pulcro
English:Publius Clodius Pulcher
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q313664
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Publio_Clodio_Pulcro
Reference(s):p114_1

Cloe

Italian:Cloe
English:Chloe
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q19861876
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Daphnis_and_Chloe
Reference(s):p4145_2p4200_3

Clorinda

Italian:Clorinda
English:Clorinda
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q17625742
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Gerusalemme_liberata
Reference(s):p3141_1p3147_1p3152_1p3525_3

Clelia

Italian:Clelia
English:Cloelia
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q868015
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Cloelia
Reference(s):p4399_3

Codro

Italian:Codro
English:Codrus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q1052888
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Codrus
Reference(s):p477_3p477_3p3641_1p4370_1

Collin_de_Bar

Italian:Collin de Bar
English:Alexis Guillaume Henri Collin de Bar
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q24060729
Biography:https://data.bnf.fr/10704557/alexis_guillaume_henri_collin_de_bar/
Reference(s):p950_1

Colombo

Italian:Cristoforo Colombo
English:Christopher Columbus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q7322
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Columbus
Reference(s):p4479_1

Colombo_(Abate)

Italian:Abate Michele Colombo
English:Michele Colombo
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q19357820
Biography:https://www.ascenedese.it/michele-colombo-1747-1838-letterato-bibliografo/
Reference(s):p2722_1p2722_1p2884_1

Columella

Italian:Lucio Giunio Moderato Columella
English:Columella
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q318317
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Columella
Reference(s):p990_2p2470_1p2470_1p2728_1p2876_2p2876_2p2876_2p3366_1

Combefis

Italian:François Combefis
English:François Combefis
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q1960506
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/François_Combefis
Reference(s):

Comin_da_Trino

Italian:Comin da Trino di Monferrato
English:Comin da Trino di Monferrato
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q59629485
Biography:https://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca/comin-da-trino/
Reference(s):p2809_1

Comino

Italian:Giuseppe Comino
English:Giuseppe Comino
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q3770342
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Comino
Reference(s):p1124_2p1276_2

Commelinus

Italian:Hieronymus Commelinus
English:Hieronymus Commelinus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q3135312
Biography:https://fr.wikipedia.org/wiki/Hieronymus_Commelinus
Reference(s):p4170,10

Commodo

Italian:Commodo
English:Commodus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q1434
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Commodus
Reference(s):p423_1

Compagni

Italian:Dino Compagni
English:Dino Compagni
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q716994
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Dino_Compagni
Reference(s):p4123_13p4246_12p4328_2p4349_1

Compagnoni

Italian:Dino Compagni
English:Dino Compagni
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q3770345
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Compagnoni
Reference(s):p1234_1

Comundo

Italian:Comundo
English:Comundo
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q691766
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Florentine_Histories
Reference(s):p3967_3

Condorcet

Italian:Nicolas de Condorcet
English:Jean Antoine Nicolas de Caritat, marquis de Condorcet
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q201477
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Marquis_de_Condorcet
Reference(s):p357_1

Condulmari

Italian:Anton Giacomo Condulmari
English:Anton Giacomo Condulmari
Reference(s):p4502_2

Condé

Italian:Luigi II di Borbone-Condé
English:Louis, Grand Condé
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q310837
Biography:https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_II_de_Bourbon-Condé
Reference(s):p29_6

Confucio

Italian:Confucio
English:Confucius
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q4604
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Confucius
Reference(s):p128_2p1848_1p2619_2

Conone

Italian:Conone
English:Conon
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q709305
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Conon_(mythographer)
Reference(s):p4208_3p4209_2p4210_3

Constant

Italian:Benjamin Constant
English:Benjamin Constant
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q123089
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Constant
Reference(s):p105_1p4321_1p4405_2p4405_2p4406_2p4408_2p4410_2p4414_4

Conti

Italian:Giusto de' Conti
English:Giusto de' Conti
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q3771771
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Giusto_de'_Conti
Reference(s):p2865_1p4300_9

Copernico

Italian:Niccolò Copernico
English:Nicolaus Copernicus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q619
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Nicolaus_Copernicus
Reference(s):p84_1p975_2p1858_1

Coricio

Italian:Coricio di Gaza
English:Choricius of Gaza
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q510659
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Choricius_of_Gaza
Reference(s):p2793_2p2796_1p2828_1

Corinna

Italian:Corinna
English:Corinne
Reference(s):p83_1p88_1p88_1

Coriolano

Italian:Gneo Marcio Coriolano
English:Gnaeus Marcius Coriolanus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q570532
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Gneo_Marcio_Coriolano
Reference(s):p567_1

Corippo

Italian:Flavio Cresconio Corippo
English:Corippus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q266239
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Flavio_Cresconio_Corippo
Reference(s):p1656_1

Corneille

Italian:Pierre Corneille
English:Pierre Corneille
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q747
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Corneille
Reference(s):p9_1p801_1p2909_3

Cornelia

Italian:Cornelia
English:Cornelia
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q234533
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Cornelia
Reference(s):p3620_2

Cornelio

Italian:Cornelio Nepote
English:Cornelius Nepos
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q109594
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Cornelius_Nepos
Reference(s):p360_1p360_2p477_3p860_1p1180_2p3544_1p3625_1p3625_1p3625_1p3722_2p3744_2

Cornificio

Italian:Lucio Cornificio
English:Lucius Cornificius
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q773808
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Lucius_Cornificius
Reference(s):p2876_2

Correggio

Italian:Correggio
English:Antonio da Correggio
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q8457
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Antonio_da_Correggio
Reference(s):p198_1

Corsini

Italian:Odoardo Corsini
English:Odoardo Corsini
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q3880935
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Odoardo_Corsini
Reference(s):p4400_2

Corticelli

Italian:Salvatore Corticelli
English:Salvatore Corticelli
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q21124239
Biography:https://www.treccani.it/enciclopedia/salvatore-corticelli/
Reference(s):p2069_1p2879_2p2923_3p4082_4

Cortés

Italian:Hernán Cortés
English:Hernán Cortés
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q7326
Biography:https://es.wikipedia.org/wiki/Hernán_Cortés
Reference(s):p2387_1

Costa

Italian:Paolo Costa
English:Paolo Costa
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q3893943
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Paolo_Costa_(poeta)
Reference(s):p63_1p1943_1

Costantino

Italian:Costantino I
English:Constantine the Great
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q8413
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Constantine_the_Great
Reference(s):p80_2p303_2p735_1p739_1p746_1p981_1p983_1p988_2p988_2p993_1p1095_2p1590_1p2120_1p2697_1p2697_1

Costanzo

Italian:Angelo di Costanzo
English:Angelo di Costanzo
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q2849524
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Angelo_di_Costanzo
Reference(s):p2865_1p4300_2p4302_4

Coti

Italian:Coti I
English:Cotys I
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q14330931
Biography:https://www.historyfiles.co.uk/KingListsMiddEast/AnatoliaPaphlagonia.htm
Reference(s):p1794_1

Courier

Italian:Paul Louis Courier
English:Paul Louis Courier
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q1393399
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Louis_Courier
Reference(s):p4309_4p4317_1p4328_2p4328_2p4351_1p4351_2p4351_2p4423_2

Crantore

Italian:Crantore
English:Crantor
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q434773
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Crantor
Reference(s):p302_1p302_1p2674_3

Crapelet

Italian:Georges Adrien Crapelet
English:Georges Adrien Crapelet
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q1508749
Biography:https://www.royalacademy.org.uk/art-artists/name/georges-adrien-crapelet
Reference(s):p4371_1p4371_1

Crasso

Italian:Ninnio Crasso
English:Ninnius Crassus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q11792326
Biography:https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803100235176
Reference(s):p988_2

Cratete

Italian:Cratete di Tebe
English:Crates of Thebes
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q317947
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Crates_of_Thebes
Reference(s):p501_1p501_1p1315_2p1315_2

Crescimbeni

Italian:Giovanni Mario Crescimbeni
English:Giovanni Mario Crescimbeni
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q766828
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Mario_Crescimbeni
Reference(s):p26_2p26_2

Creso

Italian:Creso
English:Croesus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q184462
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Creso
Reference(s):p4309_3p4402_1p4402_1

Creuzer

Italian:Georg Friedrich Creuzer
English:Georg Friedrich Creuzer
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q69685
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Georg_Friedrich_Creuzer
Reference(s):p3587_1p3842_1p4095_5p4147_6p4294_4

Crise

Italian:Crise
English:Chryses of Troy
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q852301
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Crise
Reference(s):p4164_13

Crisippo

Italian:Crisippo
English:Chrysippus of Soli
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q211411
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Chrysippus
Reference(s):p4219_1p4219_1p4479_3p4479_3

Croce

Italian:Giulio Cesare Croce
English:Giulio Cesare Croce
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q2640854
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Giulio_Cesare_Croce
Reference(s):

Cruser

Italian:Hermann Cruser
English:Hermann Cruser
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q21545673
Biography:https://www.deutsche-biographie.de/pnd119237997.html
Reference(s):

Crusoe

Italian:Robinson Crusoe
English:Robinson Crusoe
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q483034
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Robinson_Crusoe
Reference(s):p2186_1

Ctesia

Italian:Ctesia di Cnido
English:Ctesias
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q296325
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Ctesias
Reference(s):p3964_3p4199_1p4199_1p4199_1p4199_1p4225_2

Ctesilla

Italian:Ctesilla
English:Ctesylla
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q4243368
Biography:hhttps://en.wikipedia.org/wiki/Ctesylla
Reference(s):p4370_1

Cunimondo

Italian:Cunimondo
English:Cunimund
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q459434
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Cunimondo
Reference(s):p3967_3

Curii

Italian:Gens Curia
English:Curia gens
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q1648011
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Curia_gens
Reference(s):p2245_1p4371_1

Curzio_Rufo

Italian:Quinto Curzio Rufo
English:Quintus Curtius Rufus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q5959
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Quinto_Curzio_Rufo
Reference(s):p62_3p508_1p4156_8

Cusano

Italian:Nicola Cusano
English:Nicholas of Cusa
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q154751
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Nicholas_of_Cusa
Reference(s):p1858_1

D'Alembert

Italian:Jean le Rond d'Alembert
English:Jean le Rond d'Alembert
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q153232
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Jean_le_Rond_d'Alembert
Reference(s):p646_2p2414_1p3894_2p3899_1p3949_2p3954_2p3989_1p3993_1p4299_3p4302_6p4304_1p4305_3p4306_1p4307_1

D'Este_(Alfonso)

Italian:Alfonso II d'Este
English:Alfonso II d'Este
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q1856074
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Alfonso_I_d'Este,_Duke_of_Ferrara
Reference(s):p3173_1

D'Este_(Rinaldo)

Italian:Rinaldo d'Este
English:Rinaldo d'Este
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q715048
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Rinaldo_d'Este_(1655-1737)
Reference(s):p3130_1

D'Oléans

Italian:Pierre-Joseph D'Orléans
English:Pierre-Joseph D'Orléans
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q3383223
Biography:https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre-Joseph_d'Orléans
Reference(s):p1084_1

D'Orville

Italian:Jacques Philippe D'Orville
English:Jacques Philippe d'Orville
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q15455143
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Jacques_Philippe_D'Orville
Reference(s):p4155_4

Dafni

Italian:Dafni
English:Daphnis
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q741627
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Dafni_(mitologia)
Reference(s):p4145_2p4200_3p4200_5

Daza

Italian:Gaio Galerio Valerio Massimino Daza (Daia)
English:Maximinus Daza
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q189095
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Maximinus_II
Reference(s):p4157_2

Dalai_Lama

Italian:Dalai Lama
English:Dalai Lama
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q37349
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Dalai_Lama
Reference(s):p1911_2

Daléchamps

Italian:Jacques Daléchamps
English:Jacques Daléchamps
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q1230960
Biography:https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Daléchamps
Reference(s):p4010_5p4010_5p4435_1p4435_1

Damascio

Italian:Damascio
English:Damascius
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q315360
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Damascio
Reference(s):p4218_4p4218_4p4218_4p4219_1p4219_1p4219_1p4219_1p4219_1p4219_1p4219_1p4223_2p4223_2

Damocle

Italian:Damocle
English:Damocles
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q116437
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Damocle
Reference(s):p1962_1

Dante

Italian:Dante Alighieri
English:Dante Alighieri
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q1067
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Dante_Alighieri
Reference(s):p3_5p3_5p3_5p3_5p9_2p13_3p13_3p21_1p21_2p26_2p27_1p50_1p57_1p59_4p152_2p152_2p152_2p231_2p239_2p321_1p392_1p502_1p700_1p705_1p725_1p731_1p760_1p1028_4p1076_1p1076_1p1104_1p1113_1p1226_1p1230_1p1313_1p1317_1p1324_1p1366_1p1366_1p1366_1p1402_1p1402_1p1483_1p1525_1p1525_1p1525_1p1659_1p1688_2p1809_1p1890_1p1993_2p2014_1p2041_1p2126_1p2126_1p2126_1p2126_1p2132_1p2308_2p2370_1p2392_1p2396_1p2503_1p2504_1p2504_1p2515_1p2523_1p2533_1p2533_1p2573_1p2578_1p2643_2p2686_2p2686_3p2688_1p2693_1p2698_1p2699_1p2700_1p2705_1p2715_2p2790_1p2823_1p2869_1p2895_1p2895_2p3010_1p3010_1p3010_1p3010_1p3010_1p3010_1p3154_1p3154_1p3289_3p3338_1p3338_1p3338_1p3338_1p3338_1p3413_1p3413_1p3413_1p3413_1p3477_4p3479_1p3507_1p3552_1p3561_1p3561_1p3561_1p3561_1p3595_1p3687_1p3717_1p3884_1p3900_4p3964_3p3982_2p4167_5p4170_7p4214_3p4255_6p4255_6p4255_6p4255_6p4255_6p4302_3p4322_1p4328_2p4349_1p4349_1p4349_1p4368_2p4372_2p4378_4p4382_2p4385_1p4385_1p4386_1p4386_1p4388_3p4413_1p4414_4p4414_4p4426_1p4426_1p4426_1

Dario_III

Italian:Dario III di Persia
English:Darius III
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q102865
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Dario_III_di_Persia
Reference(s):p62_3p62_3p4156_8

Dario_I

Italian:Dario I di Persia
English:Darius I of Persia
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q44387
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Dario_I_di_Persia
Reference(s):p3103_1

Daru

Italian:Pierre Daru
English:Pierre Daru
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q715144
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Antoine_Noël_Bruno,_comte_Daru
Reference(s):p4302_6

Dati

Italian:Carlo Roberto Dati
English:Carlo Roberto Dati
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q3659787
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Roberto_Dati
Reference(s):p2_1p3390_1p4236_1p4237_2p4237_3p4237_4

Davanzati

Italian:Bernardo Davanzati
English:Bernardo Davanzati
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q2737973
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Bernardo_Davanzati
Reference(s):p321_1p1076_1p1424_1p1427_1p3072_3p3728_1p4117_7

David

Italian:Davide
English:David
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q41370
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Davide
Reference(s):p15_1p23_6p3423_1p4416_3

Dawes

Italian:Richard Dawes
English:Richard Dawes
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q7325127
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Dawes
Reference(s):p4336_1p4336_1

Decii

Italian:Gens Decia
English:Decia gens
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q187624
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Decia_gens
Reference(s):p3641_1p3670_1

Defoe

Italian:Daniel Defoe
English:Daniel Defoe
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q40946
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Defoe
Reference(s):p2186_1

Deiotaro

Italian:Deiotaro
English:Deiotarus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q1183348
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Deiotaro
Reference(s):p161_1

Delaplace

Italian:François Delaplace
English:Guislain François Marie Joseph de La Place
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q1395584
Biography:https://fr.wikipedia.org/wiki/François_Delaplace
Reference(s):p4264_2p4282_3

Delavigne

Italian:Casimir Delavigne
English:GCasimir Delavigne
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q126961
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Casimir_Delavigne
Reference(s):p4078_2

Delille

Italian:Jacques Delille
English:Jacques Delille
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q981922
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Delille
Reference(s):p15_1p92_1p319_2p962_1p962_1p962_2p966_1

Della_Casa

Italian:Giovanni della Casa
English:Giovanni della Casa
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q650906
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_della_Casa
Reference(s):p60_3p230_1p321_1p685_1p2264_1p2267_1p2414_1p2460_1p2495_1p2515_1p2515_1p2536_1p2638_1p2638_1p3413_1p4122_1p4127_5p4135_3p4139_5p4357_1p4481_1

Demetrio_(Pseudo)

Italian:Demetrio Falereo (Pseudo)
English:Demetrius of Phalerum (Pseudo)
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q105747223
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Demetrius_of_Phalerum
Reference(s):p324_2p4160_7p4161_3p4162_5p4162_7p4182_9p4216_1p4216_1p4216_1p4222_1p4222_1p4222_1p4224_3p4441_1

Demo

Italian:Demo
English:Demos
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q651941
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Moralia
Reference(s):p2677_1p2677_1

Democrito

Italian:Democrito
English:Democritus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q41980
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Democrito
Reference(s):p38_2p961_1p2478_1p3964_3p4435_3p4435_3p4435_3p4435_3p4435_3p4435_3p4435_3p4466_3

Demodoco

Italian:Demodoco
English:Demodocus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q844808
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Demodoco
Reference(s):p130_1p4317_1p4328_1

Demostene

Italian:Demostene
English:Demosthenes
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q117253
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Demostene
Reference(s):p44_1p60_3p225_1p844_1p848_1p981_1p1024_2p1037_1p1058_1p1068_1p2112_1p2128_1p2239_2p2239_2p2451_3p2589_1p2589_1p2589_1p2625_1p2670_1p2778_1p3173_1p3439_1p4124_5p4327_2p4369_1

Depping

Italian:Georg Depping
English:Georges Bernard Depping
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q76434
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Georges_Depping
Reference(s):p4311_1p4319_2p4331_2p4336_3p4373_1

Dercillide

Italian:Dercillide
English:Derkyllis
Reference(s):p4206_1

Desbillons

Italian:François-Joseph Desbillons
English:François-Joseph Terrasse Desbillons
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q3083432
Biography:https://fr.wikipedia.org/wiki/François-Joseph_Desbillons
Reference(s):p1029_2p1152_1p3055_1p3060_3p3060_3p3062_2p3062_3p3062_3p3062_3p3072_2p3625_1p3625_1

Descartes

Italian:Cartesio
English:René Descartes
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q9191
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/René_Descartes
Reference(s):p207_2p946_1p1091_2p1468_1p1655_2p1720_1p1856_1p2708_1p2708_1p2709_1p3245_1p3978_2p4108_2

Diana

Italian:Diana
English:Diana
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q132543
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Diana
Reference(s):p2322_2

Dicearco

Italian:Dicearco da Messina
English:Dicaearchus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q352621
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Dicaearchus
Reference(s):p4147_6p4147_6p4147_6p4294_4p4524_1

Diderot

Italian:Denis Diderot
English:Denis Diderot
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q448
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Denis_Diderot
Reference(s):p4299_3

Didimo

Italian:Didimo il Cieco
English:Didymus the Blind
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q188232
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Didymus_the_Blind
Reference(s):p981_1p981_1

Didone

Italian:Didone
English:Dido
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q905162
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Dido
Reference(s):p2217_1p2221_2p2360_1p2762_1p3143_2p3607_1p3607_1p3607_1p3607_1p3607_1p3607_1p3607_1

Didot

Italian:Firmin Didot
English:Firmin Didot
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q1368849
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Firmin_Didot
Reference(s):p984_2

Dione_Crisostomo

Italian:Dione Crisostomo
English:Dio Chrysostom
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q334457
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Dio_Chrysostom
Reference(s):p992_1p4156_7p4190_8p4469_2

Diocleziano

Italian:Diocleziano
English:Diocletian
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q43107
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Diocletian
Reference(s):p1992_1

Diodoro

Italian:Diodoro Siculo
English:Diodorus Siculus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q171241
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Diodorus_Siculus
Reference(s):p334_2p1015_2p4431_2

Diogene_Cinico

Italian:Diogene di Sinope
English:Diogenes of Sinope
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q59180
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Diogenes_of_Sinope
Reference(s):p12_3p38_2p38_2p38_2p38_2p38_2p38_2p306_1p400_2p490_1p490_1p641_1p660_1p660_1p661_1p661_1p661_2p3469_1p3494_1p4050_2p4050_3p4076_3p4469_8p4469_8p4470_1

Diomede

Italian:Diomede
English:Diomedes
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q208256
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Diomede
Reference(s):p3111_1p3274_1p4166_5

Diomede_Grammatico

Italian:Diomede Grammatico
English:Diomedes Grammaticus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q1226908
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Diomede_Grammatico
Reference(s):p2932_1p2991_1p4458_1

Dionigi

Italian:Marianna Candidi Dionigi
English:Marianna Candidi Dionigi
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q1117956
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Marianna_Candidi_Dionigi
Reference(s):p189_1

Dionigi_(Alicarnasso)

Italian:Dionigi di Alicarnasso
English:Dionysius of Halicarnassus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q26204
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Dionigi_di_Alicarnasso
Reference(s):p3_5p453_2p468_2p469_1p844_1p961_1p992_1p1024_2p1046_2p1494_1p1633_1p2589_1p2622_1p2879_2p2881_1p2881_1p3982_2p4200_5p4309_2p4309_2p4369_2p4369_2p4369_2p4369_2p4369_2p4369_2p4431_4p4440_3p4440_3p4440_3p4441_1p4450_6p4450_6p4460_6

Dionisio_Catone

Italian:Dionisio Catone
English:Dionysius Cato
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q3028750
Biography:https://www.nndb.com/people/218/000095930/
Reference(s):p4442_2

Dionisio_(Siracusa)

Italian:Dionisio II di Siracusa
English:Dionysius II of Syracuse
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q380453
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Dionysius_II_of_Syracuse
Reference(s):p4225_3

Dionisio_Trace

Italian:Dionisio Trace
English:Dionysius Thrax
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q344124
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Dionysius_Thrax
Reference(s):p1029_2

Dioscoride

Italian:Pedanio Dioscoride
English:Pedanius Dioscorides
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q297776
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Pedanius_Dioscorides
Reference(s):p4440_3

Dodwell

Italian:Henry Dodwell
English:Henry Dodwell
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q3132744
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Dodwell
Reference(s):p4400_2

Dolce

Italian:Ludovico Dolce
English:Ludovico Dolce
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q1867806
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Lodovico_Dolce
Reference(s):p2809_1

Domiziano

Italian:Domiziano
English:Domitian
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q1423
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Domitian
Reference(s):p2245_1p4179_4p4197_3

Donato

Italian:Elio Donato
English:Aelius Donatus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q247137
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Aelius_Donatus
Reference(s):p2243_2p3169_2p3186_1p4101_5p4483_4

Doride

Italian:Doride
English:Doris
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q726279
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Doris_(Oceanid)
Reference(s):p4047_2

Dottula

Italian:Giordano Bianchi Dottula, marchese di Montrone
English:Giordano Bianchi Dottula
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q3765139
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Giordano_Bianchi_Dottula
Reference(s):p222_3

Dow

Italian:Alexander Dow
English:Alexander Dow
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q2833104
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Dow
Reference(s):p3017_1

Dracone

Italian:Dracone
English:Draco
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q28626
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Dracone
Reference(s):p4391_2

Draconzio

Italian:Draconzio
English:Dracontius
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q885446
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Draconzio
Reference(s):p990_2

Drusius

Italian:Johannes van den Driesche
English:Johannes van den Driesche
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q2243667
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Johannes_van_den_Driesche
Reference(s):p4482_2

Druso

Italian:Marco Livio Druso
English:Marcus Livius Drusus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q433463
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Marcus_Livius_Drusus_(tribune)
Reference(s):p457_1

Du_Cange

Italian:Du Cange
English:Charles du Fresne, sieur du Cange
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q442240
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Charles_du_Fresne,_sieur_du_Cange
Reference(s):p42_1p43_5p107_3p511_2p928_1p1066_1p1071_1p1109_1p1142_3p1154_1p1180_2p1230_1p1276_2p1281_3p1504_1p1504_1p1533_1p1562_2p1779_2p2076_2p2148_1p2226_2p2324_2p2338_1p2355_2p2372_1p2372_1p2587_1p2842_1p2842_1p2842_1p2842_1p2882_1p2947_1p2972_2p3005_1p3018_2p3023_1p3052_1p3054_1p3182_1p3182_1p3710_1p3710_2p4004_6p4133_1p4133_1p4246_15p4246_15p4463_2

Duclos

Italian:Charles Pinot Duclos
English:Charles Pinot Duclos
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q982034
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Pinot_Duclos
Reference(s):p1431_1

Dudone

Italian:Dudone
English:Dudon
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q1053313
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Jerusalem_Delivered
Reference(s):p3147_1

Du_Fail

Italian:Noël Du Fail
English:Noël Du Fail
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q2633391
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Noël_du_Fail
Reference(s):p4149_3

Dugas-Montbel

Italian:Jean-Baptiste Dugas-Montbel
English:Jean-Baptiste Dugas-Montbel
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q3164045
Biography:https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Dugas-Montbel
Reference(s):p4334_1p4336_1p4354_2

Dupaty

Italian:Charles-Marguerite-Jean-Baptiste Mercier Dupaty
English:Jean-Baptiste Mercier Dupaty
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q1877378
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Charles_Dupaty
Reference(s):p2648_1p2648_1

Dupuis

Italian:Charles-François Dupuis
English:Charles-François Dupuis
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q650895
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Charles-François_Dupuis
Reference(s):p4126_6

Durant

Italian:Gilles Durant de la Bergerie
English:Gilles Durant de la Bergerie
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q3106215
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Gilles_Durant_de_la_Bergerie
Reference(s):p4146_1

Dureau_De_la_Malle

Italian:Jean-Baptiste Dureau de la Malle
English:Jean-Baptiste Dureau de la Malle
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q3164057
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Dureau_de_la_Malle
Reference(s):p598_1p598_4p1482_1p1822_1

Dutens

Italian:Louis Dutens
English:Louis Dutens
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q947504
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Dutens
Reference(s):p1616_2p1623_2p1635_2p1654_1p1654_1p1655_2p1789_3p1790_1p4219_1

Dürer

Italian:Albrecht Dürer (Alberto Duro)
English:Albrecht Dürer
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q5580
Biography:https://de.wikipedia.org/wiki/Albrecht_Dürer
Reference(s):p189_1

Eacide

Italian:Eacide
English:Aeacides of Epirus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q403377
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Aeacides_of_Epirus
Reference(s):p24_3

Ecateo

Italian:Ecateo di Mileto
English:Hecataeus of Miletus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q242270
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Hecataeus_of_Miletus
Reference(s):p961_1p961_1p2180_2p4328_2p4402_1p4402_1p4402_1p4402_1

Ecuba

Italian:Ecuba
English:Hecuba
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q193433
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Hecuba
Reference(s):p4156_8p4156_8

Edipo

Italian:Edipo
English:Oedipus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q130890
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Oedipus
Reference(s):p2804_1p3448_1

Efrem_Siro

Italian:Efrem il Siro
English:Ephrem the Syrian
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q200608
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Efrem_il_Siro
Reference(s):p999_2

Egisto

Italian:Egisto
English:Aegisthus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q212091
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Aegisthus
Reference(s):p3448_1p3448_1p3448_1p3448_1

El_Cid

Italian:Rodrigo Díaz de Bivar (El Cid)
English:Rodrigo Díaz de Vivar (El Cid)
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q43958
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/El_Cid
Reference(s):p4319_2p4475_1

Elena_Imperatrice

Italian:Flavia Giulia Elena
English:Helena Augusta
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q170164
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Helena_(empress)
Reference(s):p4240_1

Eleno

Italian:Eleno
English:Helenus of Troy
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q729332
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Helenus
Reference(s):p2670_1

Eliano

Italian:Claudio Eliano
English:Claudius Aelianus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q313782
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Claudius_Aelianus
Reference(s):p989_1p3103_1p3125_1p4010_5p4209_2p4214_4p4248_11p4264_2

Eliodoro

Italian:Eliodoro di Emesa
English:Heliodorus of Emesa
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q313011
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Heliodorus_of_Emesa
Reference(s):p2386_2p4118_5

Elladio_Bisanzio

Italian:Elladio di Bisanzio
English:Helladius of Byzantium
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q11925383
Reference(s):p43_6p2306_1p2669_1p4212_2p4213_1

Ellanico

Italian:Ellanico di Lesbo
English:Hellanicus of Mytilene
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q504744
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Hellanicus_of_Mytilene
Reference(s):p2881_1p4431_4p4431_4

Eloisa

Italian:Eloisa
English:Heloise
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q129289
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Giulia_o_la_nuova_Eloisa
Reference(s):p1962_1

Empedocle

Italian:Empedocle
English:Empedocles
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q83375
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Empedocle
Reference(s):p961_1p3044_1p3044_1p3044_1p3044_1p3386_1p3931_1p3964_3p3991_2

Enea

Italian:Enea
English:Aeneas
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q82732
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Aeneas
Reference(s):p2_1p95_2p288_1p455_2p455_2p1078_1p1140_1p2243_2p2367_3p2759_2p2759_2p2761_1p2761_1p2761_1p2762_1p2762_1p2762_1p2762_1p2762_1p3117_1p3125_1p3134_1p3143_2p3607_1p3607_1p3607_1p3607_1p3607_1p3607_1p3607_1p3607_1p3607_1p3613_1p4209_2p4314_2p4446_1p4447_1p4447_1

Ennio

Italian:Quinto Ennio
English:Quintus Ennius
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q47130
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Quinto_Ennio
Reference(s):p42_1p54_1p54_1p595_1p746_1p746_1p1037_2p1808_2p2347_1p2513_1p2739_1p2840_1p3461_1p3704_1p4374_1p4386_1p4417_3p4450_6p4457_1p4457_2

Enrico_IV

Italian:Enrico IV di Francia
English:Henry IV of France
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q936976
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_IV_of_France
Reference(s):p1439_1p1534_2

Eparco

Italian:Antonio Eparco
English:Antonios Eparchos
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q19408605
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Antonios_Eparchos
Reference(s):p3173_1

Epicarmo

Italian:Epicarmo
English:Epicharmus of Kos
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q312410
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Epicharmus_of_Kos
Reference(s):p3491_1p4391_2p4391_2

Epicuro

Italian:Epicuro
English:Epicurus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q43216
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Epicurus
Reference(s):p316_2p331_1p4299_2p4378_4

Epifanio

Italian:Epifanio di Salamina
English:Epiphanius of Salamis
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q313922
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Epiphanius_of_Salamis
Reference(s):p2825_2

Epitteto

Italian:Epitteto
English:Epictetus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q183144
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Epictetus
Reference(s):p65_1p4143_1p4143_2p4143_3p4144_1p4144_1p4144_3p4144_4p4145_1p4157_1p4163_10p4246_15p4246_15p4308_5

Eraclide

Italian:Eraclide Pontico
English:Heraclides Ponticus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q316334
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Heraclides_Ponticus
Reference(s):p3469_1

Eraclito

Italian:Eraclito
English:Heraclitus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q41155
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Eraclito
Reference(s):p4435_3

Erasmo

Italian:Erasmo
English:Erasmus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q43499
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Desiderius_Erasmus
Reference(s):p990_2

Eratostene

Italian:Eratostene di Cirene
English:Eratosthenes
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q43182
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Eratosthenes
Reference(s):p4151_11

Ercilla

Italian:Alonso de Ercilla
English:Alonso de Ercilla
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q357620
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Alonso_de_Ercilla
Reference(s):p3132_1

Ercole

Italian:Ercole
English:Heracles
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q122248
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Hercules
Reference(s):p7_1p12_3p217_1p922_1p1148_2p2881_1p2881_1p2881_1p2881_1p3427_1p3427_1p3494_1p3494_1p4050_2p4050_3p4076_3p4152_5p4272_2p4272_2p4397_2p4431_4

Eretteo

Italian:Eretteo
English:Erechtheus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q301219
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Eretteo_(mitologia)
Reference(s):p4370_1

Erminia

Italian:Erminia
English:Erminia
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q17324876
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Erminia_(personaggio)
Reference(s):p3147_1

Ermocare

Italian:Ermocare
English:Hermochares
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q13725341
Biography:https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0104%3Aentry%3Dhermochares-bio-1
Reference(s):p4370_1

Ermogene

Italian:Ermogene di Tarso
English:Hermogenes of Tarsus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q738027
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Hermogenes_of_Tarsus
Reference(s):p961_1p1176_2p1177_1p3202_1p4404_1

Ernesti

Italian:Johann August Ernesti
English:Johann August Ernesti
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q72076
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Johann_August_Ernesti
Reference(s):p4435_2

Erode_(Attico)

Italian:Erode Attico
English:Herodes Atticus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q311879
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Herodes_Atticus
Reference(s):p992_1p1363_2p2589_1

Erode_(il_Grande)

Italian:Erode il Grande
English:Herod I, King of Judea
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q51672
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Herod_the_Great
Reference(s):p4193_2

Erodiano

Italian:Erodiano
English:Herodian
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q313056
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Herodian
Reference(s):p2731_2p4125_10p4125_11p4125_12

Erodoto

Italian:Erodoto
English:Herodotos
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q26825
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Herodotus
Reference(s):p3_5p92_1p144_1p810_1p844_1p848_1p850_1p961_1p961_1p961_1p961_1p961_1p961_1p1067_3p1518_1p2140_1p2451_3p2503_1p2513_1p2578_1p2589_1p2660_1p2670_1p2671_1p2675_2p2683_2p2695_1p2731_2p3103_1p3569_2p3964_3p3982_2p3991_2p4030_9p4030_10p4030_10p4153_1p4153_1p4155_3p4214_3p4299_2p4309_2p4309_3p4312_2p4317_1p4328_2p4328_2p4345_1p4351_2p4375_1p4375_1p4400_2p4400_2p4400_2p4400_2p4400_2p4400_2p4400_2p4400_2p4402_1p4402_1p4402_1p4402_1p4402_1p4402_1p4402_1p4404_1p4404_1p4404_1p4404_1p4405_1p4414_3p4417_5p4431_2p4431_2p4434_1p4435_1p4435_1p4435_3p4435_3p4435_3p4435_3p4435_3p4435_3p4457_2p4457_2p4467_2p4476_3p4478_1p4478_1

Eschilo

Italian:Eschilo
English:Aeschylus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q40939
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Aeschylus
Reference(s):p39_1p222_1p3041_1p3482_2p4078_2p4158_8p4413_3p4413_3p4414_4p4458_1p4483_5

Eschine

Italian:Eschine
English:Aeschines
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q317089
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Aeschines
Reference(s):p1058_1

Eschine_Socratico

Italian:Eschine Socratico
English:Aeschines Socraticus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q409647
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Aeschines_of_Sphettus
Reference(s):p4435_2p4153_4p4154_2

Esdra

Italian:Esdra
English:Ezra
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q191787
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Ezra
Reference(s):p1442_1

Esichio_(Alessandria)

Italian:Esichio di Alessandria
English:Hesychius of Alexandria
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q443510
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Hesychius_of_Alexandria
Reference(s):p980_2p2670_1p4018_7p4154_8p4378_3p4431_4p4435_1

Esichio_(Milesio)

Italian:Esichio di Mileto
English:Hesychius of Miletus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q703544
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Hesychius_of_Miletus
Reference(s):p1176_2

Esiodo

Italian:Esiodo
English:Hesiod
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q44233
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Hesiod
Reference(s):p36_2p55_4p148_1p2790_1p2792_1p3044_1p3202_1p4020_4p4214_3p4229_1p4302_1p4391_2p4391_2p4391_2p4397_2p4397_2p4397_2p4397_2p4414_3p4435_1

Esopo

Italian:Esopo
English:Aesop
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q43423
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Aesop
Reference(s):p3264_2p4368_2p4416_3

Estienne_(Henri)

Italian:Henri Estienne
English:Henri Estienne
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q664748
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Henri_Estienne
Reference(s):p2799_1p3066_1p4397_2p4435_3p4470_3

Estienne_(Robert)

Italian:Roberto Stefano
English:Robert Estienne
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q260921
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Estienne
Reference(s):p2460_1

Ettore

Italian:Ettore
English:Hector
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q159666
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Hector
Reference(s):p1083_2p3095_2p3095_2p3097_1p3111_1p3111_1p3111_1p3111_1p3111_1p3111_1p3111_1p3111_1p3111_1p3117_1p3117_1p3137_2p3137_2p3143_2p3143_2p3143_2p3590_1p3604_1p4156_8p4314_2p4314_2p4405_2p4405_2p4408_2p4447_1p4449_2

Euclide

Italian:Euclide (arconte)
English:Eucleides
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q2861057
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Eucleides
Reference(s):p4391_2

Eucrate

Italian:Eucrate
English:Eucrates
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q19164185
Biography:https://dictionnaire-montesquieu.ens-lyon.fr/fr/article/1376471932/en/
Reference(s):p135_1p135_1

Eudocia

Italian:Eudocia Makrembolitissa
English:Eudocia Makrembolitissa
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q232223
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Eudokia_Makrembolitissa
Reference(s):p2695_1

Eudosso

Italian:Eudosso rodio
English:Eudoxus of Rhodes
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q11921165
Reference(s):p4125_1

Eumelo

Italian:Eumelo di Corinto
English:Eumelus of Corinth
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q391254
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Eumelus_of_Corinth
Reference(s):p4391_2

Eumenio

Italian:Eumenio
English:Eumenius
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q1373954
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Eumenius
Reference(s):p990_2

Eunapio

Italian:Eunapio
English:Eunapius
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q343018
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Eunapio
Reference(s):p4200_2

Eupoli

Italian:Eupoli
English:Eupolis
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q459517
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Eupoli
Reference(s):p4140_9

Eurialo

Italian:Eurialo
English:Euryalus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q16647668
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Nisus_and_Euryalus
Reference(s):p15_1p456_1p1840_1p3143_2

Euripide

Italian:Euripide
English:Euripides
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q48305
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Euripides
Reference(s):p675_1p810_1p2671_1p3041_1p4010_5p4010_5p4010_5p4156_5p4156_8p4158_8p4167_7

Eusebio

Italian:Eusebio di Cesarea
English:Eusebius of Caesarea
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q142999
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Eusebius
Reference(s):p95_2p961_1p1482_1p2734_1p3587_1p4000_1p4193_2p4400_2

Eustazio

Italian:Eustazio di Tessalonica
English:Eustathius of Thessalonica
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q453465
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Eustathius_of_Thessalonica
Reference(s):p2792_1p2825_2p4155_3p4158_1p4158_8p4464_4

Eutichio

Italian:Eutichio
English:Eutychius of Alexandria
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q1378989
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Patriarch_Eutychius_of_Alexandria
Reference(s):p999_2

Eutropio

Italian:Eutropio
English:Eutropius
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q314694
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Eutropius_(historian)
Reference(s):p988_2p4440_3

Eva

Italian:Eva
English:Eve
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q830183
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Eva
Reference(s):p394_1

Evagrio

Italian:Evagrio Pontico
English:Evagrius Ponticus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q437869
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Evagrius_Ponticus
Reference(s):p595_2

Faber

Italian:Andreas Adolph von Merian
English:Andreas von Merian
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q94784786
Biography:https://thesaurus.cerl.org/record/cnp01082506
Reference(s):p4373_1p4373_1

Fabricius

Italian:Johann Albert Fabricius
English:Johann Albert Fabricius
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q61894
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Johann_Albert_Fabricius
Reference(s):p34_1p34_1p107_4p324_5p723_2p724_1p961_1p961_1p988_2p989_1p990_2p990_2p990_2p992_1p992_1p999_2p999_2p1000_1p1000_1p1000_1p1000_1p1015_1p1015_2p1020_1p1139_1p2165_1p2622_1p2793_2p2796_1p2799_1p2799_1p2799_1p2799_1p2811_2p2825_1p3044_1p3044_1p3103_1p3130_1p3173_1p3186_1p3235_2p3245_1p3420_2p3469_1p3482_2p3544_1p3931_1p3982_1p3991_2p3991_2p4133_1p4133_1p4431_2p4431_3p4435_1p4470_3p4470_3p4480_2p4483_3

Fabrizi

Italian:Fabrizi
English:Fabricii
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q1965332
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Fabricia_gens
Reference(s):p2245_1

Fabricio_Luscino

Italian:Gaio Fabricio Luscino
English:Gaius Fabricius Luscinus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q1196109
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Gaius_Fabricius_Luscinus
Reference(s):p567_1p567_1

Facciolati

Italian:Jacopo Facciolati
English:Jacopo Facciolati
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q3157640
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Jacopo_Facciolati
Reference(s):p1084_2

Facius

Italian:Johann Friedrich Facius
English:Johann Friedrich Facius
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q21543464
Biography:https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Friedrich_Facius
Reference(s):p4155_3

Falaride

Italian:Falaride
English:Phalaris
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q452265
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Falaride
Reference(s):p1534_2p3103_1

Falster

Italian:Christian Falster
English:Christian Falster
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q1779662
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_Falster
Reference(s):p2825_1

Fanfani

Italian:Ranieri Fanfani
English:Ranieri Franfani
Biography:https://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca/ranieri-fanfani/
Reference(s):p1630_2

Fatio_de_Duillier

Italian:Nicolas Fatio de Duillier
English:Nicolas Fatio de Duillier
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q115774
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Fatio_de_Duillier
Reference(s):p4302_6

Fauno

Italian:Fauno
English:Faunus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q3089703
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Faunus
Reference(s):p4431_4

Fauriel

Italian:Claude Charles Fauriel
English:Claude Charles Fauriel
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q994181
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Claude_Charles_Fauriel
Reference(s):p4336_3p4452_1

Faustina

Italian:Faustina minore
English:Faustina the Younger
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q236936
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Faustina_the_Younger
Reference(s):p4308_5

Fausto

Italian:Fausto
English:Faust
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q332885
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Goethe's_Faust
Reference(s):p4442_6p4479_1

Faustolo

Italian:Faustolo
English:Faustulus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q1162374
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Faustulus
Reference(s):p4442_6

Favorino

Italian:Favorino
English:Favorinus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q554387
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Favorinus
Reference(s):p54_2p1015_1p2622_1p3366_1

Federico_II

Italian:Federico II di Prussia
English:Frederick II of Prussia
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q33550
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_the_Great
Reference(s):p270_3p746_1p905_1p1351_1p2292_1p2622_1p3365_1p3365_1p3365_1p3438_1p3438_1p3633_1p3633_1p3633_1p3633_1p3768_1p3835_1p3884_1p3884_1p3884_1p3884_1p3884_1p3884_1p3894_2p3899_1p3907_2p3931_3p3949_2p3949_2p3954_2p3989_1p3993_1p4096_3p4281_3

Fedro

Italian:Gaio Giulio Fedro
English:Phaedrus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q52166
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Fedro
Reference(s):p896_2p1029_2p1029_2p1029_2p1151_1p1151_1p1152_1p1180_1p3020_2p3054_4p3055_1p3062_2p3062_3p3062_3p3062_3p3072_2p3264_2p3625_1p3625_1p3625_1p3625_1p4169_2p4474_5

Fedro_(Atene)

Italian:Fedro
English:Phaedrus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q554535
Reference(s):p2717_1p4026_2

Feith

Italian:Everhard Feith
English:Everard Feith
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q15650537
Biography:https://openlibrary.org/authors/OL5037846A/Everhard_Feith
Reference(s):p2252_1p4170_12

Femio

Italian:Femio
English:Phemius
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q1235168
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Femio
Reference(s):p4317_1p4328_1

Fenice

Italian:Fenice Colofonio
English:Phoenix of Colophon
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q10287061
Biography:https://es.wikipedia.org/wiki/Fénice_de_Colofón
Reference(s):p4010_5p4010_5

Ferdinando_(Aragona)

Italian:Ferdinando II di Aragona
English:Ferdinand II of Aragon
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q12860
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_II_of_Aragon
Reference(s):p4073_1

Ferdinando_(Napoli)

Italian:Ferdinando I di Napoli
English:Ferdinand I of Naples
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q437838
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Ferdinando_I_di_Napoli
Reference(s):p702_1

Ferdowsi

Italian:Ferdowsi
English:Ferdowsi
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q43459
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Ferdowsi
Reference(s):p953_1

Ferecide

Italian:Ferecide di Siro
English:Pherecydes of Syros
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q311485
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Ferecide_di_Siro
Reference(s):p4328_2

Ferreira

Italian:Rodrigo Ferreira da Costa
English:Rodrigo Ferreira da Costa
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q55836590
Reference(s):p4374_2

Ferri

Italian:Vincenzo Ferri
English:Vincenzo Ferri
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q110772309
Reference(s):p1750_1

Festo

Italian:Sesto Pompeo Festo
English:Sextus Pompeius Festus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q302723
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Sextus_Pompeius_Festus
Reference(s):p1110_1p1120_1p1128_2p1144_1p1155_2p2076_2p2308_2p2308_2p2324_2p2362_2p2475_1p2821_3p2821_3p2876_2p2882_1p2930_2p2930_2p2930_2p3001_3p3060_2p3711_2p3756_3p3845_2p3986_1p3986_1p4450_6

Ficino

Italian:Marsilio Ficino
English:Marsilio Ficino
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q192374
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Marsilio_Ficino
Reference(s):p490_1

Filangieri

Italian:Gaetano Filangieri
English:Gaetano Filangieri
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q979054
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Gaetano_Filangieri
Reference(s):p2616_1

Filargirio

Italian:Giunio Filargirio
English:Junius Philargyrius
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q6313735
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Junius_Philargyrius
Reference(s):p2675_2

Filea

Italian:Filea Calcedonio
English:Phaleas of Chalcedon
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q1749928
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Falea_di_Calcedonia
Reference(s):p3469_1

Filemone

Italian:Filemone di Siracusa
English:Philemon
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q547681
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Filemone_di_Siracusa
Reference(s):p5_4p41_3p4222_1

Filicaja

Italian:Vincenzo da Filicaja
English:Vincenzo da Filicaja
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q2252971
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Vincenzo_da_Filicaja
Reference(s):p24_2p24_3p26_2p28_3p3066_1

Filippo_(Macedonia)

Italian:Filippo II di Macedonia
English:Philip II of Macedon
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q130650
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Filippo_II_di_Macedonia
Reference(s):p883_1p1058_1p3125_1p3125_1p3125_1p4017_3p4017_3p4076_3p4352_3

Filippo_(Spagna)

Italian:Filippo II di Spagna
English:Philip II of Spain
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q34417
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Philip_II_of_Spain
Reference(s):p3125_1p4261_2

Filippo_(apostolo)

Italian:Filippo apostolo
English:Philip the Apostle
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q43675
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Filippo_(apostolo)
Reference(s):p4177_7

Filo

Italian:Lucio Furio Filo
English:Lucius Furius Philus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q1283509
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Lucio_Furio_Filo
Reference(s):p2660_1p2660_2

Filodemo

Italian:Filodemo di Gadara
English:Philodemus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q451550
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Filodemo_di_Gadara
Reference(s):p4435_3

Filone_Alessandria

Italian:Filone di Alessandria
English:Philo of Alexandria
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q189597
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Filone_di_Alessandria
Reference(s):p2012_1p4470_2

Filone_Erennio

Italian:Filone Erennio
English:Philo of Byblos
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q504771
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Philo_of_Byblos
Reference(s):

Filosseno

Italian:Filosseno di Citera
English:Philoxenus of Cythera
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q138664
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Filosseno_di_Citera
Reference(s):p4174_1

Filostrato

Italian:Lucio Flavio Filostrato
English:Philostratus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q2274948
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Lucio_Flavio_Filostrato
Reference(s):p989_1p1840_1

Filottete

Italian:Filottete
English:Philoctetes
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q212827
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Filottete
Reference(s):p4282_9

Firenzuola

Italian:Agnolo Firenzuola
English:Agnolo Firenzuola
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q302218
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Agnolo_Firenzuola
Reference(s):p638_1p2460_1p2542_1p4243_1p4243_5p4243_6p4285_4

Fischer

Italian:Johann Friedrich Fischer
English:Johann Friedrich Fischer
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q100326
Biography:https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Friedrich_Fischer_(Philologe)
Reference(s):p2995_2p2995_2p4154_2p4435_2

Flaviano

Italian:San Flaviano
English:St. Flavian
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q509569
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Flavian_of_Constantinople
Reference(s):p2156_1p2157_1p3902_1p3905_1p4122_6

Flegone

Italian:Flegonte di Tralles
English:Phlegon of Tralles
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q138531
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Flegonte_di_Tralles
Reference(s):p992_1p4124_5p4124_5p4134_4p4151_12

Floro

Italian:Publio Annio Floro
English:Publius Annaeus Florus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q316483
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Floro
Reference(s):p477_2p489_1p489_1p489_2p489_2p489_2p494_1p494_2p494_2p494_2p494_2p494_2p495_1p501_2p502_1p502_2p502_2p508_1p509_2p509_2p510_1p510_2p510_2p511_2p511_2p511_2p511_2p522_2p522_2p523_1p523_1p523_2p525_1p525_1p526_1p526_1p620_1p620_1p620_1p620_1p620_1p714_1p723_2p724_1p915_1p915_1p916_1p2565_2p2865_1p3262_3p3342_1p3372_2p3403_1p3420_2p3471_1p3541_2p3560_2p3568_2p3607_1p3765_1p3905_1p3907_1

Focilide

Italian:Focilide
English:Phocylides
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q972799
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Focilide
Reference(s):p4435_1

Folgóre_da_San_Gimignano

Italian:Folgóre da San Gimignano
English:Folgóre da San Gimignano
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q774824
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Folgóre_da_San_Gimignano
Reference(s):p4190_2

Follini

Italian:Vincenzo Follini
English:Vincenzo Follini
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q19410021
Biography:https://it.wikisource.org/wiki/Autore:Vincenzo_Follini
Reference(s):p4124_6

Forcellini

Italian:Egidio Forcellini
English:Egidio Forcellini
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q550353
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Egidio_Forcellini
Reference(s):p32_4p107_3p150_1p205_2p477_3p480_1p480_2p480_2p494_2p497_1p501_2p508_1p510_2p511_2p511_2p511_2p511_2p511_2p592_3p595_1p599_3p599_3p599_3p928_1p999_2p1054_2p1066_1p1067_1p1071_1p1074_1p1105_1p1106_2p1106_2p1107_1p1108_1p1108_2p1108_2p1108_2p1110_1p1110_1p1111_1p1113_1p1113_1p1113_1p1113_1p1115_2p1118_1p1118_1p1118_1p1120_2p1120_2p1120_2p1121_1p1124_2p1124_2p1124_2p1128_2p1128_2p1142_3p1142_3p1142_3p1142_3p1142_3p1144_1p1146_1p1146_1p1146_1p1146_1p1148_1p1148_2p1153_1p1154_1p1162_3p1163_3p1165_3p1168_1p1180_2p1180_2p1180_2p1180_2p1201_2p1201_2p1230_1p1276_2p1276_2p1276_2p1278_1p1281_3p1281_3p1338_1p1533_1p1656_1p1656_1p1779_2p1818_1p1938_1p1938_1p1938_1p1938_1p1992_1p2009_1p2033_1p2071_1p2071_1p2071_1p2071_1p2071_1p2071_1p2076_1p2076_2p2076_2p2105_1p2105_1p2105_1p2136_2p2136_2p2136_2p2138_1p2138_1p2138_2p2152_2p2192_1p2192_1p2194_2p2195_1p2197_1p2200_1p2202_1p2202_2p2202_2p2226_1p2226_2p2226_2p2236_1p2246_2p2247_1p2248_1p2248_1p2258_2p2264_1p2264_1p2264_1p2267_1p2275_1p2276_1p2279_1p2280_1p2281_1p2281_1p2281_1p2281_1p2283_1p2291_1p2291_2p2299_1p2299_1p2299_2p2302_1p2302_1p2302_1p2305_1p2306_1p2306_1p2306_1p2306_1p2307_1p2307_1p2308_1p2312_2p2316_1p2316_2p2316_2p2316_2p2316_2p2316_2p2323_1p2323_1p2323_1p2323_1p2324_1p2324_2p2340_1p2340_2p2340_2p2340_3p2340_4p2340_4p2341_1p2341_1p2341_2p2344_2p2344_2p2344_2p2344_2p2344_2p2344_2p2344_2p2344_2p2345_1p2347_1p2349_1p2350_3p2355_2p2359_1p2359_2p2359_3p2362_1p2362_2p2362_3p2363_1p2364_1p2366_2p2367_2p2368_1p2368_2p2368_2p2372_1p2374_1p2376_1p2386_1p2442_1p2465_1p2470_1p2470_1p2475_1p2497_1p2556_1p2556_1p2565_1p2577_1p2588_2p2659_1p2662_1p2676_2p2703_1p2739_1p2757_1p2757_1p2780_1p2786_1p2790_1p2792_1p2792_2p2809_1p2815_1p2818_1p2819_2p2819_2p2820_2p2820_3p2821_1p2821_2p2821_3p2823_1p2841_1p2841_1p2864_1p2864_3p2865_2p2876_2p2876_2p2876_2p2876_2p2879_1p2882_1p2882_1p2885_1p2885_1p2885_1p2885_1p2889_2p2895_1p2923_3p2925_1p2925_1p2925_2p2926_1p2928_2p2930_1p2930_1p2930_2p2932_1p2932_1p2932_1p2932_1p2935_1p2935_1p2935_2p2972_2p2974_3p2983_2p2983_2p2984_2p2985_1p2991_1p2991_1p2991_1p2996_1p2996_1p2996_1p2996_1p2998_3p2998_3p3001_1p3001_2p3001_3p3001_3p3001_3p3001_3p3001_3p3001_3p3001_3p3001_3p3001_3p3001_3p3004_1p3005_1p3006_1p3020_2p3020_2p3023_1p3023_1p3053_1p3060_2p3060_3p3060_4p3063_1p3064_2p3071_2p3073_2p3074_2p3074_2p3074_2p3074_2p3074_2p3074_2p3074_2p3077_1p3080_2p3170_1p3186_1p3234_2p3235_1p3235_1p3235_1p3264_2p3264_3p3289_2p3298_1p3299_2p3312_1p3312_2p3317_1p3477_1p3488_1p3494_1p3494_1p3494_1p3516_1p3516_2p3541_1p3542_2p3547_1p3558_2p3569_1p3569_2p3571_2p3571_2p3571_2p3584_3p3584_3p3584_4p3587_1p3588_1p3617_2p3618_4p3619_2p3620_1p3620_1p3621_2p3621_2p3621_3p3622_2p3622_2p3624_2p3625_1p3625_1p3625_1p3625_1p3636_1p3684_3p3684_4p3684_5p3686_1p3686_1p3686_1p3686_2p3688_1p3688_1p3692_2p3693_2p3695_1p3695_3p3695_3p3696_2p3696_2p3698_1p3702_1p3702_1p3702_2p3702_2p3702_3p3702_3p3703_1p3703_1p3704_1p3708_2p3709_1p3709_1p3709_1p3710_2p3711_1p3711_2p3711_2p3715_1p3722_3p3723_1p3723_1p3727_1p3731_3p3731_4p3731_4p3732_2p3735_1p3735_1p3735_2p3736_2p3744_2p3751_1p3752_1p3754_1p3756_3p3756_3p3758_1p3758_1p3758_1p3761_2p3761_3p3761_3p3762_1p3772_1p3810_1p3810_2p3811_1p3811_2p3815_2p3815_2p3816_3p3816_3p3816_4p3825_1p3826_3p3827_1p3827_1p3827_1p3828_1p3828_2p3828_4p3828_4p3828_4p3828_4p3830_2p3830_2p3834_3p3843_1p3843_2p3843_3p3843_3p3843_3p3843_3p3845_1p3849_1p3852_1p3852_1p3852_1p3852_3p3852_5p3853_1p3868_1p3868_1p3868_1p3875_1p3881_3p3893_4p3896_3p3897_1p3900_3p3900_3p3900_3p3901_1p3901_3p3904_1p3904_2p3904_3p3907_2p3928_1p3928_1p3939_2p3939_3p3946_1p3963_1p3963_1p3963_1p3963_1p3963_1p3963_1p3964_1p3979_3p3980_3p3984_1p3986_1p3986_2p3986_3p3988_2p3988_2p3989_3p3990_3p3995_2p3996_4p4000_2p4000_4p4004_2p4004_2p4004_2p4004_4p4004_5p4006_3p4006_3p4007_2p4007_2p4008_5p4009_1p4011_1p4013_2p4014_3p4014_5p4014_7p4015_1p4015_2p4015_2p4015_2p4016_2p4016_3p4017_2p4019_1p4019_3p4020_5p4022_5p4024_1p4025_2p4029_2p4033_2p4035_5p4036_9p4042_2p4046_3p4046_4p4048_2p4053_8p4055_1p4056_2p4062_2p4067_3p4068_6p4068_7p4083_1p4083_2p4086_1p4088_4p4088_7p4089_2p4089_4p4093_5p4093_5p4094_1p4095_4p4102_2p4110_4p4112_1p4113_6p4113_6p4114_3p4114_5p4115_4p4115_4p4116_3p4116_4p4119_1p4119_5p4120_11p4120_14p4121_14p4122_9p4122_10p4126_1p4126_7p4126_9p4126_11p4141_2p4146_7p4150_1p4151_7p4151_8p4153_2p4153_3p4154_2p4154_5p4154_5p4156_3p4158_8p4160_8p4162_4p4162_9p4165_1p4165_16p4166_7p4167_1p4167_4p4167_11p4168_2p4169_2p4170_1p4170_6p4172_1p4190_4p4196_1p4196_4p4197_2p4213_5p4232_2p4237_5p4237_6p4239_2p4245_4p4246_15p4246_15p4247_2p4254_2p4255_5p4257_1p4257_3p4257_6p4257_8p4274_1p4279_3p4282_2p4282_8p4283_7p4287_3p4287_5p4372_1p4422_2p4426_3p4427_3p4433_2p4442_4p4442_4p4459_1p4463_2p4465_6p4466_1p4469_4p4471_3p4474_3p4482_4p4487_1p4489_3p4490_2p4491_1p4492_5p4492_7p4495_4p4495_6p4496_3p4499_3p4499_4p4499_6p4499_6p4505_1p4506_1p4508_2p4511_1p4513_2p4516_3

Forteguerri

Italian:Niccolò Forteguerri
English:Niccolò Forteguerri
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q3339581
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Niccolò_Forteguerri_(1674-1735)
Reference(s):

Forti

Italian:Francesco Forti
English:Francesco Forti
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q3750001
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Forti
Reference(s):p4368_2

Fortunaziano

Italian:Consulto Fortunaziano
English:Consultus Fortunatianus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q17294873
Biography:https://referenceworks.brillonline.com/entries/brill-s-new-pauly/consultus-fortunatianus-e304780
Reference(s):p34_1

Fortunaziano_di_Aquileia

Italian:Fortunaziano di Aquileia
English:Fortunatianus of Aquileia
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q3748855
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Fortunaziano_di_Aquileia
Reference(s):p2825_1p2825_1p2825_1p2825_1

Foscolo

Italian:Ugo Foscolo
English:Ugo Foscolo
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q166234
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Ugo_Foscolo
Reference(s):p13_1p58_4p101_1p1365_1p2363_2p3416_1p4049_3p4305_4p4378_4p4378_4p4487_2p4487_2p4492_7

Fourmont

Italian:Étienne Fourmont
English:Étienne Fourmont
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q1225205
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Étienne_Fourmont
Reference(s):p943_1

Fozio

Italian:Fozio di Costantinopoli
English:Photios I of Constantinople
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q243187
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Fozio_di_Costantinopoli
Reference(s):p107_4p996_1p2669_1p2695_1p3041_1p4191_1p4193_1p4196_3p4196_3p4196_5p4199_1p4200_2p4200_5p4202_1p4202_1p4203_1p4205_1p4206_1p4206_1p4208_2p4208_3p4209_1p4209_2p4210_3p4210_3p4210_4p4211_1p4211_2p4211_3p4211_5p4211_7p4212_1p4212_2p4213_1p4213_7p4217_3p4218_4p4219_1p4219_1p4219_1p4223_2

Francesca_da_Rimini

Italian:Francesca da Rimini
English:Francesca da Rimini
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q466048
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Francesca_da_Rimini
Reference(s):p4365_2

Francesco_(d'Assisi)

Italian:San Francesco di Assisi
English:Francis of Assisi
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q676555
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_d'Assisi
Reference(s):p4120_15

Franciosini

Italian:Lorenzo Franciosini
English:Lorenzo Franciosini
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q1767444
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Lorenzo_Franciosini
Reference(s):p812_1p1104_1p3182_1

Franklin

Italian:Benjamin Franklin
English:Benjamin Franklin
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q34969
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Franklin
Reference(s):p4295_1p4295_1

Freher

Italian:Marquard Freher
English:Marquard Freher
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q108664
Biography:https://de.wikipedia.org/wiki/Marquard_Freher
Reference(s):p4281_3

Freudenberger

Italian:Uriel Freudenberger
English:Uriel Freudenberger
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q55122231
Biography:https://https://de.wikipedia.org/wiki/Uriel_Freudenberger
Reference(s):p4362_2

Frezzi

Italian:Federico Frezzi
English:Federico Frezzi
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q2034402
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Federico_Frezzi
Reference(s):p3010_1

Frinico_(Arabio)

Italian:Frinico
English:Phrynichus Arabius
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q349889
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Frinico_Arabio
Reference(s):p3041_1

Frinico_(ateniese)

Italian:Frinico
English:Phrynichus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q317061
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Frinico_(tragediografo)
Reference(s):p3103_1p4078_2p4078_2p4413_3p4458_1

Froissart

Italian:Jean Froissart
English:Jean Froissart
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q315000
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Froissart
Reference(s):p4371_1

Frontino

Italian:Sesto Giulio Frontino
English:Sextus Julius Frontinus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q297377
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Frontinus
Reference(s):p2876_2

Frontone

Italian:Marco Cornelio Frontone
English:Marcus Cornelius Fronto
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q317055
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Marcus_Cornelius_Fronto
Reference(s):p109_1p197_1p542_2p746_1p746_1p746_1p746_1p746_1p746_1p746_1p915_1p989_1p989_1p989_1p990_2p1121_1p1840_1p2166_1p2166_1p2166_1p2166_1p2283_1p2283_1p2302_1p2325_1p2513_1p2583_1p2655_2p2903_2p3625_1p3762_3p3852_1p4308_1p4308_2p4308_5p4308_6

Frugoni

Italian:Carlo Innocenzo Frugoni
English:Carlo Innocenzo Frugoni
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q2259161
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Innocenzo_Frugoni
Reference(s):p106_4p198_1p2640_1p3416_1p3884_1

Fréminville

Italian:Chevalier de Fréminville
English:Christophe-Paulin de La Poix de Fréminville
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q2963004
Biography:https://https://fr.wikipedia.org/wiki/Chevalier_de_Fr%C3%A9minville
Reference(s):p4371_1

Fréret

Italian:Nicolas Fréret
English:Nicolas Fréret
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q320870
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Fréret
Reference(s):p4290_1

Furlanetto

Italian:Giuseppe Furlanetto
English:Giuseppe Furlanetto
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q19410405
Biography:https://www.treccani.it/enciclopedia/giuseppe-furlanetto_(Dizionario-Biografico)/
Reference(s):p1180_2

Fusconi

Italian:Teodoro Fusconi
English:Teodoro Fusconi
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q19410267
Biography:https://www.abebooks.com/book-search/author/theodorus-fusconi/page-1/
Reference(s):p4109_4

Fénelon

Italian:François Fénelon
English:François Fénelon
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q310002
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/François_Fénelon
Reference(s):p109_4p109_4p324_1p685_1p1415_2

Férussac

Italian:Baron de Férussac
English:André Étienne d'Audebert de Férussac
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q32376
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/André_Étienne_d'Audebert_de_Férussac
Reference(s):p4311_1p4312_1p4312_2p4315_1p4318_1p4319_2p4327_2p4330_3p4331_2p4334_1p4336_3p4340_1p4341_2p4341_3p4342_1p4360_1p4364_1p4364_2p4374_1p4378_2p4390_3

Galamini

Italian:Carlo Galamini
English:Carlo Galamini
Biography:https://www.heraldrysinstitute.com/lang/en/cognomi/Galamini/idc/1551/
Reference(s):p1750_1p4502_2

Gale

Italian:Thomas Gale
English:Thomas Gale
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q2424128
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Gale
Reference(s):p4160_7p4161_3p4162_5p4222_1p4222_1p4222_1p4224_1p4224_3p4470_3

Galeno

Italian:Galeno
English:Galen
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q8778
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Galen
Reference(s):p992_1p4156_7p4173_8p4173_8p4440_3

Galilei

Italian:Galileo Galilei
English:Galileo Galilei
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q307
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei
Reference(s):p30_1p1312_2p1316_1p1402_1p1531_1p1531_1p1708_1p1856_1p2012_2p2616_1p2728_1p4214_4p4238_2p4241_3p4241_3p4270_1

Gallo

Italian:Gaio Asinio Gallo
English:Gaius Asinius Gallus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q450708
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Gaio_Asinio_Gallo
Reference(s):p1076_1

Ganimede

Italian:Ganimede
English:Ganymede
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q131588
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Ganymede_(mythology)
Reference(s):p1840_1p2370_1

Garnier

Italian:Julianus Garnier
English:Julianus Garnier
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q63871947
Reference(s):p3071_2

Gelli

Italian:Giambattista Gelli
English:Giambattista Gelli
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q518160
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Giambattista_Gelli
Reference(s):p1378_1p2721_1

Gellio

Italian:Aulo Gellio
English:Aulus Gellius
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q294800
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Aulus_Gellius
Reference(s):p599_3p785_1p1067_1p1113_1p1124_2p2020_1p2033_1p2076_2p2655_2p2774_1p2825_1p2876_2p2974_3p2974_3p3071_1p4264_2p4431_4p4431_4p4503_2

Gelone

Italian:Gelone
English:Gelo
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q468608
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Gelone
Reference(s):p4434_1

Gemisto

Italian:Giorgio Gemisto Pletone
English:Gemistus Pletho
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q220313
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Gemistus_Pletho
Reference(s):p996_1p4240_1

Genetlio

Italian:Genetlio
English:Genethlius
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q56743209
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Genethlius
Reference(s):p1176_2

Genghis_Khan

Italian:Genghis Khan
English:Genghis Khan
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q720
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Genghis_Khan
Reference(s):p4341_1

Genovesi

Italian:Antonio Genovesi
English:Antonio Genovesi
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q602201
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_Genovesi
Reference(s):p1422_2p3509_1p4388_4

Gerione

Italian:Gerione
English:Geryon
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q86805
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Geryon
Reference(s):p2879_2p2881_1p4431_4

Germanico

Italian:Germanico Giulio Cesare
English:Germanicus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q191039
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Germanicus
Reference(s):p988_2

Gernando

Italian:Gernando
English:Gernando
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q1053313
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Gerusalemme_liberata
Reference(s):p3596_1p4388_4

Gerone

Italian:Gerone
English:Hiero I of Syracuse
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q335634
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Hiero_I_of_Syracuse
Reference(s):p3491_1

Gessner

Italian:Conrad Gessner
English:Conrad Gessner
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q60116
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Conrad_Gessner
Reference(s):p4116_1p4140_9p4152_1p4152_1p4152_6p4152_6p4225_2p4226_4p4430_2p4430_2p4438_1p4438_2p4441_1

Gesù_Cristo

Italian:Gesù Cristo
English:Jesus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q302
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Jesus
Reference(s):p112_2p150_2p191_2p611_1p999_2p1061_2p1061_3p1352_1p1637_2p1637_2p1637_2p1710_1p2661_2p3125_1p3579_1p4148_1p4317_1

Giacomelli

Italian:Michelangelo Giacomelli
English:Michelangelo Giacomelli
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q16578244
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Michelangelo_Giacomelli
Reference(s):p1057_1

Giacomini_(Antonio)

Italian:Antonio Giacomini Tebalducci Malespini
English:Antonio Giacomini Tebalducci
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q88171650
Biography:https://www.treccani.it/enciclopedia/antonio-giacomini-tebalducci_(Dizionario-Biografico)/
Reference(s):p678_2p678_2p683_1p683_1p684_1p4036_4

Giacomini_(Lorenzo)

Italian:Lorenzo Giacomini Tebalducci Malespini
English:Lorenzo Giacomini Tebalducci
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q19413034
Biography:https://www.treccani.it/enciclopedia/giacomini-tebalducci-malespini-lorenzo_(Dizionario-Biografico)/
Reference(s):p3173_1

Giacomo_(Maggiore)

Italian:Giacomo il Maggiore
English:St. James the Elder, Apostle
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q43999
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/James,_son_of_Zebedee
Reference(s):p999_2p2581_1p2582_1p3026_1p3027_2p3029_1p3037_3p3039_1p4114_5p4114_6p4114_7

Giacomo_(Minore)

Italian:Giacomo il Minore
English:James the Less
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q3245490
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Giacomo_il_Minore
Reference(s):p4177_7

Giamblico

Italian:Giamblico
English:Iamblichus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q310916
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Iamblichus
Reference(s):p334_3p2697_1p4219_1p4225_3p4431_1

Giambullari

Italian:Pier Francesco Giambullari
English:Pierfrancesco Giambullari
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q1754685
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Pier_Francesco_Giambullari
Reference(s):p2693_2p4285_3p4371_1

Gigli

Italian:Girolamo Gigli
English:Girolamo Gigli
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q3768932
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Girolamo_Gigli
Reference(s):p4264_1

Ginguené

Italian:Pierre-Louis Ginguené
English:Pierre-Louis Ginguené
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q1379808
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre-Louis_Ginguené
Reference(s):p974_2p4307_2

Giobbe

Italian:Giobbe
English:Job
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q179962
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Job_(biblical_figure)
Reference(s):p503_1p3342_1

Gioia

Italian:Melchiorre Gioia
English:Melchiorre Gioia
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q115986
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Melchiorre_Gioia
Reference(s):p4188_13p4188_13

Giolito_de'_Ferrari

Italian:Gabriele Giolito de' Ferrari
English:Gabriele Giolito de' Ferrari
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q1490296
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Gabriele_Giolito_de'_Ferrari
Reference(s):p2809_1p4246_1

Giordane

Italian:Giordane
English:Jordanes
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q131548
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Jordanes
Reference(s):p4431_3

Giordani

Italian:Pietro Giordani
English:Pietro Giordani
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q1092339
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Pietro_Giordani
Reference(s):p60_3p137_1p222_3p961_1p966_2p1046_2p1077_1p1100_2p1100_2p1163_3p2728_1p2842_1p2881_1p2885_1p3044_1

Giorgi

Italian:Agostino Antonio Giorgi
English:Agostino Antonio Giorgi
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q3606713
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Agostino_Antonio_Giorgi
Reference(s):p935_1

Giorgio

Italian:Alessandro Giorgio
English:Alessandro Zorzi
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q95331681
Reference(s):p1066_2

Giovanni_Battista

Italian:San Giovanni Battista
English:St. John the Baptist
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q40662
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/John_the_Baptist
Reference(s):p4103_6

Giovanni_Crisostomo

Italian:San Giovanni Crisostomo
English:John Chrysostom
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q43706
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/John_Chrysostom
Reference(s):p735_1p983_1p2865_3p3057_1p3057_1p4369_1

Giovanni_Damasceno

Italian:Giovanni Damasceno
English:John of Damascus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q51884
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/John_of_Damascus
Reference(s):p4463_4

Giovanni_Evangelista

Italian:San Giovanni apostolo ed evangelista
English:John the Evangelist
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q328804
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/John_the_Evangelist
Reference(s):p4004_6p4005_2p4162_3

Giove

Italian:Giove
English:Jupiter
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q4649
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Jupiter_(mythology)
Reference(s):p1_4p6_1p6_1p6_1p7_1p13_1p307_2p342_2p650_1p1026_1p2051_1p2051_1p2246_1p2625_1p2767_1p2967_1p2967_1p3274_1p3638_3p3638_3p4044_3p4112_2p4112_2p4408_4p4426_3p4426_3p4426_3p4426_3p4447_1

Giovenco

Italian:Gaio Vettio Aquilino Giovenco
English:Juvencus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q519232
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Juvencus
Reference(s):p990_2

Girard

Italian:Gabriel Girard
English:Gabriel Girard
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q3093760
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Girard_(priest)
Reference(s):p366_1

Girolamo

Italian:San Girolamo
English:Jerome
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q44248
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Jerome
Reference(s):p595_2p2654_1p2655_3p2660_1p2697_1p2825_1p3684_5p4124_3p4400_2

Giuba_II

Italian:Giuba II
English:Juba II
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q315670
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Giuba_II
Reference(s):p4203_1

Giuda

Italian:San Giuda Taddeo
English:Jude the Apostle
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q43945
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Jude_the_Apostle
Reference(s):p999_2

Giugurta

Italian:Giugurta
English:Jugurtha
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q156173
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Jugurtha
Reference(s):p4190_6

Giuliano

Italian:Flavio Claudio Giuliano
English:Julian
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q33941
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Julian_(emperor)
Reference(s):p58_5p58_5p58_5p312_2p503_1p2292_1p2697_1p4431_2

Giunone

Italian:Giunone
English:Juno
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q125046
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Juno_(mythology)
Reference(s):p2349_1p2546_1p2675_2p2675_2p4044_3p4408_4

Giuseppe_(San)

Italian:San Giuseppe
English:Joseph
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q128267
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Joseph
Reference(s):p2395_2p4126_6p4257_10p4302_3

Giuseppe_d'Asburgo

Italian:Giuseppe II d'Asburgo-Lorena
English:Joseph II, Holy Roman Emperor
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q76555
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_II,_Holy_Roman_Emperor
Reference(s):p1534_2

Giuseppe_Flavio

Italian:Flavio Giuseppe
English:Josephus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q134461
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Flavio_Giuseppe
Reference(s):p999_2p999_2p1000_1p1000_1p1000_1p2622_1p4026_7p4139_3p4139_4p4394_1p4430_2

Giustiniano_I

Italian:Giustiniano I
English:Justinian I
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q41866
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Giustiniano_I
Reference(s):p303_2p983_1

Glauco

Italian:Glauco
English:Glaucus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q1081453
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Glauco_(figlio_di_Ippoloco)
Reference(s):p3274_1

Goethe

Italian:Johann Wolfgang von Goethe
English:Johann Wolfgang von Goethe
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q5879
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe
Reference(s):p1062_4p1724_1

Goffredo

Italian:Goffredo
English:Godfrey of Bouillon
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q1053313
Reference(s):p3130_1p3130_1p3525_3p3525_3p3590_1p3593_1p3595_1p3595_1p3596_1p3596_1p3596_1p3596_1p3596_1p3596_1p3603_1p3603_1p3603_1p3607_1p3607_1p3607_1

Goguet

Italian:Antoine-Yves Goguet
English:Antoine-Yves Goguet
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q18714346
Biography:https://www.treccani.it/enciclopedia/antoine-yves-goguet_(Enciclopedia_Italiana)/
Reference(s):p553_2p560_2p4121_6p4121_7

Goldoni

Italian:Carlo Goldoni
English:Carlo Goldoni
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q165534
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Goldoni
Reference(s):p41_3p801_1p1021_2p3942_2

Gonzaga

Italian:San Luigi Gonzaga
English:Aloysius Gonzaga
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q310307
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Aloysius_Gonzaga
Reference(s):p4103_2p4103_3

Gorgia

Italian:Gorgia
English:Gorgias
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q179785
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Gorgias_(dialogue)
Reference(s):p4358_1

Gorion

Italian:Pseudo-Giuseppe
English:Joseph ben Gorion
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q11928596
Biography:https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Gorionides
Reference(s):p4139_6

Göttling

Italian:Karl Wilhelm Göttling
English:Karl Wilhelm Göttling
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q96584
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Wilhelm_G%C3%B6ttling
Reference(s):

Gozzi

Italian:Gasparo Gozzi
English:Gasparo Gozzi
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q1232500
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Gasparo_Gozzi
Reference(s):p2386_2p4477_2

Gracchi

Italian:Tiberio e Caio Gracchi
English:Gracchi
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q3135206
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Gracchi
Reference(s):p457_1p459_1p1056_1p2245_1

Gracco_(Gaio)

Italian:Gaio Sempronio Gracco
English:Gaius Gracchus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q297183
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Gaius_Gracchus
Reference(s):p457_1p511_2p1056_1

Gracco_(Tiberio)

Italian:Tiberio Gracco
English:Tiberius Gracchus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q212109
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Tiberius_Gracchus
Reference(s):p457_1p511_2

Graeve

Italian:Johann Georg Graeve
English:Johann Georg Graevius
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q67599
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Georg_Graevius
Reference(s):p915_1p4035_2p4115_5p4122_11

Graham

Italian:Maria Graham
English:Maria Graham
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q3052418
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Maria_Graham
Reference(s):p975_1

Gravina

Italian:Giovanni Vincenzo Gravina
English:Giovanni Vincenzo Gravina
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q727363
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Vincenzo_Gravina
Reference(s):p15_1p24_3p24_3p32_3p1302_1p2478_1

Gregorio_(Corinto)

Italian:Gregorio di Corinto
English:Gregory of Corinth
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q10291533
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Gregorio_di_Corinto
Reference(s):p2919_2

Gregorio_(Magno)

Italian:Gregorio Magno
English:Gregory I
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q42827
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Gregory_I
Reference(s):p2697_1p4211_7p4211_7

Gregorio_(Nazianzeno)

Italian:Gregorio Nazianzeno
English:Gregory of Nazianzus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q44011
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Gregory_of_Nazianzus
Reference(s):p1093_1p2525_1p2697_1

Gresset

Italian:Jean-Baptiste-Louis Gresset
English:Jean-Baptiste-Louis Gresset
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q942163
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste-Louis_Gresset
Reference(s):p4034_4

Grimm

Italian:Jacob Grimm
English:Jacob Grimm
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q6701
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Jacob_Grimm
Reference(s):p4336_3

Gronov

Italian:Jakob Gronov
English:Jakob Gronovius
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q642604
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Jakob_Gronov
Reference(s):p2252_1p4009_9

Grozio

Italian:Ugo Grozio
English:Hugo Grotius
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q154959
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Ugo_Grozio
Reference(s):p4226_4

Gruter

Italian:Jan Gruter
English:Jan Gruter
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q64263
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Gruter
Reference(s):p473_3p1124_2p3074_2

Guadagnoli

Italian:Antonio Guadagnoli
English:Antonio Guadagnoli
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q602343
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_Guadagnoli
Reference(s):p4422_3

Gualberto_(San)

Italian:Giovanni Gualberto
English:John Gualbert
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q707172
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Gualberto
Reference(s):p4140_1

Gualteruzzi

Italian:Carlo Gualteruzzi
English:Carlo Gualteruzzi
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q3659468
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Gualteruzzi
Reference(s):p2460_1

Guicciardini

Italian:Francesco Guicciardini
English:Francesco Guicciardini
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q44601
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Guicciardini
Reference(s):p850_1p1833_1p1867_1p1867_1p2100_1p4016_2p4016_2p4017_3p4017_4p4025_3p4025_4p4026_4p4030_5p4036_3p4037_2p4041_1p4042_1p4044_6p4044_7p4058_1p4061_3p4073_1p4081_2p4083_3p4083_3p4085_4p4089_4p4093_1p4103_5p4121_14p4122_1p4122_8p4122_8p4132_1p4255_1p4255_5p4371_1

Guidi

Italian:Alessandro Guidi
English:Carlo Alessandro Guidi
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q3610064
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Alessandro_Guidi
Reference(s):p26_2p26_2p26_2p26_2p27_1p27_1p28_3

Guidiccioni

Italian:Giovanni Guidiccioni
English:Giovanni Guidiccioni
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q3767458
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Guidiccioni
Reference(s):p4098_1p4101_9p4246_1

Guignard_de_Saint-Priest

Italian:François-Emmanuel Guignard de Saint-Priest
English:François-Emmanuel Guignard, comte de Saint-Priest
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q943026
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois-Emmanuel_Guignard,_comte_de_Saint-Priest
Reference(s):

Guisa

Italian:Guisa
English:Guisa
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Gabriello_Chiabrera
Reference(s):p24_3

Guittone

Italian:Guittone d'Arezzo
English:Guittone d'Arezzo
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q1246333
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Guittone_d'Arezzo
Reference(s):p4005_5

Gulianov

Italian:Ivan Aleksandrovich Gulianov
English:Gulʹi︠a︡nov, Ivan Aleksandrovich, 1789-1841
Reference(s):p4373_2p4373_2

Hager

Italian:Joseph Hager
English:Joseph Hager
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q3810214
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hager
Reference(s):p915_1p942_1p980_1p980_2p980_2p981_1p3557_2

Hamilton_(Alexander)

Italian:Sir William Hamilton
English:Sir William Hamilton
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q15462
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/William_Hamilton_(diplomat)
Reference(s):p4342_1p4342_1

Hamilton_(William)

Italian:Alexander Hamilton
English:Alexander Hamilton
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q3366228
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Hamilton_(linguist)
Reference(s):p928_2

Hamlet

Italian:Hamlet
English:Prince Hamlet
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q2447542
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Hamlet
Reference(s):p4458_1

Hammer-Purgstall

Italian:Joseph von Hammer-Purgstall
English:Joseph von Hammer-Purgstall
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_von_Hammer-Purgstall
Reference(s):p942_1

Hardoiun

Italian:Jean Hardouin
English:Jean Hardouin
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q941481
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Jean_Hardouin
Reference(s):p884_1

Hare

Italian:Julius Hare
English:Julius Hare
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q6309841
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Julius_Hare
Reference(s):p4431_4

Hauch

Italian:Johannes Carsten Hauch
English:Johannes Carsten Hauch
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q688529
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Carsten_Hauch
Reference(s):p4467_3p4467_3

Hauterive

Italian:Alexandre Maurice Blanc de Lanautte, Comte d'Hauterive
English:Alexandre Maurice Blanc de Lanautte, Comte d'Hauterive
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q2833870
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Maurice_Blanc_de_Lanautte,_Comte_d'Hauterive
Reference(s):p4331_2p4331_2

Haverkamp

Italian:Siwart Haverkamp
English:Siwart Haverkamp
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q3483509
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Siwart_Haverkamp
Reference(s):p1000_1

Heeren

Italian:Arnold Hermann Ludwig Heeren
English:Arnold Hermann Ludwig Heeren
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q24139
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Arnold_Hermann_Ludwig_Heeren
Reference(s):p4408_4p4408_4

Heinsius

Italian:Nikolaas Heinsius il Vecchio
English:Nikolaas Heinsius the Elder
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q510116
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Nikolaas_Heinsius_the_Elder
Reference(s):p480_1p2344_2p2344_2

Hemsterhuis

Italian:Tiberius Hemsterhuis
English:Tiberius Hemsterhuis
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q741901
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Tiberius_Hemsterhuis
Reference(s):p4438_1

Herder

Italian:Johann Gottfried Herder
English:Johann Gottfried Herder
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q155547
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Gottfried_Herder
Reference(s):p952_1

Hermann

Italian:Johann Gottfried Jakob Hermann
English:Johann Gottfried Jakob Hermann
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q77616
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Gottfried_Jakob_Hermann
Reference(s):p4374_1p4461_1

Heyne

Italian:Christian Gottlob Heyne
English:Christian Gottlob Heyne
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q63182
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_Gottlob_Heyne
Reference(s):p2255_1p2322_2p2344_2p2344_2p2376_1p4334_1p4378_4p4379_1p4379_1p4379_1

Heyse

Italian:Karl Wilhelm Ludwig Heyse
English:Karl Wilhelm Ludwig Heyse
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q86775
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Wilhelm_Ludwig_Heyse
Reference(s):p4375_1

Hickes

Italian:George Hickes
English:George Hickes
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q5540582
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/George_Hickes
Reference(s):p2842_1

Ippolito

Italian:Ippolito
English:Hippolytus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q338201
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Ippolito_(mitologia)
Reference(s):p4167_7

Hisely

Italian:Jean Joseph Hisely
English:Jean Joseph Hisely
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q55674904
Biography:https://thesaurus.cerl.org/record/cnp01261474
Reference(s):p4362_2p4372_5

Hobbes

Italian:Thomas Hobbes
English:Thomas Hobbes
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q37621
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Hobbes
Reference(s):p342_2

Hoeschel

Italian:David Hoeschel
English:David Hoeschel
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q98331
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/David_Hoeschel
Reference(s):p342_2

Hofmann

Italian:Johann Jakob Hofmann
English:Johann Jakob Hofmann
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q117120
Biography:https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Jakob_Hofmann_(Theologe)
Reference(s):p1139_1

d'Holbach

Italian:Paul-Henri Thiry, Baron d'Holbach
English:Paul-Henri Thiry, Baron d'Holbach
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q7104
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Paul_Henri_Thiry_d'Holbach
Reference(s):p183_3

Holste

Italian:Luca Olstenio
English:Lucas Holstenius
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q322331
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Luca_Olstenio
Reference(s):p2793_2

Holthaus

Italian:Peter Heinrich Holthaus
English:Peter Heinrich Holthaus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q94945192
Biography:https://sammlungen.ulb.uni-muenster.de/hd/id/1982258
Reference(s):p950_3

Horatii

Italian:gens Horatia
English:Horatia gens
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q3639293
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Horatia_gens
Reference(s):p4371_1p4455_1p4457_2

Hufeland

Italian:Christoph Wilhelm Hufeland
English:Christoph Wilhelm Hufeland
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q32257
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Christoph_Wilhelm_Hufeland
Reference(s):p352_1

Huschke

Italian:Immanuel Gottlieb Huschke
English:Immanuel Gottlieb Huschke
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q1659929
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Gottlieb_Huschke
Reference(s):p4158_8

Hédelin

Italian:François Hédelin, abbé d'Aubignac
English:François Hédelin, abbé d'Aubignac
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q714015
Biography:https://fr.wikipedia.org/wiki/François_Hédelin
Reference(s):p4394_1

Ialiso

Italian:Ialiso
English:Ialysus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q3791456
Biography:https://it.wikipedia.org/wiki/Ialiso_(mitologia)
Reference(s):p4354_5

Ierocle

Italian:Ierocle
English:Hierocles
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q1355265
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Hierocles_(Stoic)
Reference(s):p4219_1p4219_1p4226_3p4226_4

Ifigenia

Italian:Ifigenia
English:Iphigenia
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q192673
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Iphigenia
Reference(s):p2387_1

Igino

Italian:Gaio Giulio Igino
English:Gaius Julius Hyginus
Wikidata:https://www.wikidata.org/wiki/Q298376
Biography:https://en.wikipedia.org/wiki/Gaius_Julius_Hyginus
Reference(s):p990_2

Ilario_di_Poitiers